Τετράωρη στάση εργασίας στις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής αποφάσισε η Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε.

Την προκήρυξη 4ωρης στάσης εργασίας για την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 από τις 11:00 ως τη λήξη της βάρδιας, με αφορμή την τραγική κατάσταση που επικρατεί σε όλες τις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, λόγω της υποστελέχωσης, αποφάσισε η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ελλάδας.

stamataki

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας καλεί όλους τους συναδέλφους, ανεξάρτητα από την σχέση εργασίας, να συμμετέχουν στο κάλεσμα του Συλλόγου και στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εσωτερικών την ίδια ημέρα στις 12:00.