Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής παιδιών στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Σπάτων- Αρτέμιδος για το σχολικό έτος 2022-2023 θα υποβάλλονται από 10/05/2023 έως και 31/05/2023 ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Σπάτων- Αρτέμιδος.

Η διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσετε είναι E- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ e- Εγγραφές σε Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.

stamataki

Θα γίνουν δεκτές αιτήσεις:

1) Για τα Παιδικά Τμήματα για παιδιά που έχουν γεννηθεί από 01/01/2020 έως 31/03/2021.
2) Για τα Βρεφικά Τμήματα για παιδιά που έχουν γεννηθεί από 01/04/2021 έως και31/07/2022.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2106630197, 2294028716.
Από τις 9:00-13:00

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΨΕΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Τα δικαιολογητικά που θα υποβάλλονται για την εγγραφή / επανεγγραφή των παιδιών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Σπάτων- Αρτέμιδος για τη σχολική χρονιά 2023 – 2024 είναι τα εξής:

1. Ηλεκτρονική Αίτηση γονέων ή οι κηδεμόνων του παιδιού (δήλωση στοιχείων στη πλατφόρμα)
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης του Φορολογικού Έτους 2021 (εισοδήματα του που αποκτήθηκαν από 01/01/2021 έως 31/12/2021), καθώς και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του Φορολογικού Έτους 2021 (εισοδήματα του 2021).
4. Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο που να πιστοποιείται η καλή υγεία και ο εμβολιασμός με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού (βρίσκεται αναρτημένη στη σελίδα ΑΡΧΕΙΑ)
5. Υπεύθυνη δήλωση συναίνεσης επεξεργασίας των στοιχείων της αίτησης και αποδοχής της οικονομικής εισφοράς (συμπεριλαμβάνεται στη Ηλεκτρονική Αίτηση).
6. Δικαιολογητικά Απασχόλησης(αφορούν και τους δύο γονείς):
α) Για εργαζόμενους γονείς στο Δημόσιο τομέα: Βεβαίωση εργασίας, σχέση εργασίας και πρόσφατη μηνιαία ανάλυση μισθοδοσίας.
β) Για εργαζόμενους γονείς στον Ιδιωτικό τομέα: Βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη ότι είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους ή αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης του/ της μαζί με το έντυπο Ε4(ετήσιος πίνακας προσωπικού). Φωτοτυπία πρόσφατων ενσήμων του 2023.
γ) Για γονείς ελεύθερους επαγγελματίες: Βεβαίωση ασφάλισης από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα.
δ) Για άνεργους γονείς: Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτας ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.
ε) Για γονείς εργαζόμενους σε οικογενειακή επιχείρηση: Υπεύθυνη δήλωση από την επιχείρηση.
στ) Για συνταξιούχο γονέα: Βεβαίωση από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα.

7. Δικαιολογητικά για επιπλέον μοριοδότηση:

α) Για γονείς διαζευγμένοι ή εν διαστάσει:
Aντίγραφο διαζευκτηρίου – εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, ή αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης από δικαστήριο καθώς και Δικαστική απόφαση επιμέλειας ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της επιμέλειας.

β) Για γονείς με παιδί ΑΜΕΑ στην οικογένεια με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω ή γονιός ΑΜΕΑ στην οικογένεια με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής, ΚΕΠΑ ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.

γ) Για στρατευμένο γονέα (στρατιώτη):
Βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία. δ) Για γονείς φοιτητές: Βεβαίωση από το αντίστοιχο Δημόσιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, στην οποία να βεβαιώνεται η εγγραφή και ο χρόνος σπουδών.

8. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά που θα ζητηθούν για ειδικές περιπτώσεις. Αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δε θα μοριοδοτούνται.

Μετά τη λήξη της ημερομηνίας παραλαβής των αιτήσεων, κανένα πρόσθετο δικαιολογητικό δε θα γίνεται δεκτό. Όλα τα δικαιολογητικά εγγραφής θα επισυνάπτονται ηλεκτρονικά πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα. Τα αποτελέσματα των αιτήσεων θα ανακοινωθούν με αριθμό
πρωτοκόλλου για εναρμόνιση με GDPR (προστασίας δεδομένων).

Στη Δημοτική Ενότητα Σπάτων λειτουργεί ο 1ος Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Σπάτων (Παιδικά Τμήματα & 2 Βρεφικά Τμήματα), ενώ στην Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδος λειτουργούν ο 1ος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αρτέμιδος και ο 2ος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αρτέμιδος. Οι αιτήσεις παιδιών των Παιδικών Τμημάτων θα ικανοποιούνται στις δομές που είναι η μόνιμη κατοικία των γονέων/κηδεμόνων και μόνο εφόσον υπάρχει κενή θέση στις δομές της άλλης Δημοτικής Ενότητας.