Υπέρ της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Ερευνητικό – Εκπαιδευτικό Συνεδριακό και Αθλητικό Κέντρο μετά υπαίθριων αθλητικών και συνοδών εγκαταστάσεων» της εταιρείας ΕΛΠΕΝ Α.Ε. Φαρμακευτική Βιομηχανία, στο Ο.Τ. Ε49, στο Επιχειρηματικό Πάρκο «ΠΕΤΡΑ ΓΙΑΛΟΥ – ΒΟΥΛΙΑ – ΠΡΟΚΑΛΙΣΙ» της Δ.Ε. Σπάτων – Λούτσας του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής γνωμοδότησε  το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής κατά πλειοψηφία.

Πρόκειται για το νέο ερευνητικό, συνεδριακό και αθλητικό κέντρο της ELPEN A.E. που πρόκειται να ανεγερθεί στο επιχειρηματικό πάρκο στα Σπάτα. Το κτίριο, του οποίου την αρχιτεκτονική μελέτη υπογράφει το γραφείο ‘Ποτηρόπουλος & Συνεργάτες’ αποτελεί ένα υπερσύγχρονο κέντρο και περιλαμβάνει το κεντρικό κτίριο το οποίο εξυπηρετεί όλες τις κύριες στεγασμένες λειτουργίες, τον υπαίθριο χώρο εκδηλώσεων, την ενότητα των γηπέδων άθλησης, τον παιχνιδότοπο και το χώρο στάθμευσης.

Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή των εγκαταστάσεων στο οικόπεδο της μονάδας, συνολικού εμβαδού 56.323,01 m2, θα κατασκευαστεί το κεντρικό κτίριο που φιλοξενεί όλες τις κύριες στεγασμένες λειτουργίες, υπαίθριο χώρο εκδηλώσεων, ενότητα γηπέδων άθλησης, παιχνιδότοπο και χώρο στάθμευσης. Στο κτιριακό συγκρότημα εντάσσεται και το κτίριο κερκίδων που λειτουργεί ανεξάρτητα του κυρίως κτιρίου, βρίσκεται δυτικά του οικοπέδου και σε άμεση σχέση με τα γήπεδα άθλησης. Στο κτίριο αυτό προβλέπεται ένα σύνολο χώρων εσωτερικά του και στο άνω μέρος του διαμορφώνονται οι κερκίδες, στεγασμένες.

Η κατασκευή του προτεινόμενου νέου Κέντρου της ΕΛΠΕΝ αφορά στην υλοποίηση των ακόλουθων επιμέρους εργασιών και υποέργων: Κεντρικό κτίριο & Κτίριο κερκίδων, Υπαίθριο χώρο εκδηλώσεων, Υπαίθριο χώρο στάθμευσης, Υπηρεσιακή αυλή, Παιχνιδότοπο, Γήπεδο ποδοσφαίρου με φυσικό χλοοτάπητα, Γήπεδο ποδοσφαίρου με τεχνητό χλοοτάπητα, Δύο γήπεδα 5×5, Δύο γήπεδα τένις, Διάδρομο περιπάτου-ποδηλάτου, Κυλικείο-καφέ και χώροι WC, Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων, Υδρογεώτρηση άρδευσης.

Οι κύριες Κτιριακές Εγκαταστάσεις του Κέντρου αναπτύσσονται σε τρία υπέργεια επίπεδα, ισόγειο, 1ος  όροφος και 2ος όροφος και μία υπόγεια στάθμη και περιλαμβάνουν δύο κτίρια (Κ1, Κ2) τα οποία συνδέονται στο πρώτο επίπεδο. Οι δύο τομείς του κτιρίου 1 διαμορφώνονται λειτουργικά σε δύο ενότητες με διαφορετικές χρήσεις. Οι τομείς α και β αναπτύσσονται σε δύο υπέργεια επίπεδα (ισόγειο και όροφο) και μία υπόγεια στάθμη ενώ ο τομέας γ αναπτύσσεται στο τρίτο υπέργειο επίπεδο (2ος όροφος).

Στο Κτίριο 1 περιλαμβάνεται το Ερευνητικό-Εκπαιδευτικό και το Συνεδριακό Κέντρο της ανάπτυξης. Το Ερευνητικό-Εκπαιδευτικό Κέντρο χωροθετείται στον τομέα α του κτιρίου 1, στο βορειοανατολικό τμήμα του κέντρου, και περιλαμβάνει εργαστήρια, χώρους έρευνας και εκπαίδευσης, γραφεία διοίκησης και το animal house. Αναπτύσσεται σε δύο υπέργεια επίπεδα (ισόγειο και όροφο) και μία υπόγεια στάθμη. Η επικοινωνία μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων επιτυγχάνεται μέσω ανελκυστήρων και κεντρικών κλιμακοστασίων.

Το Συνεδριακό Κέντρο αναπτύσσεται στον τομέα β και γ του κτιρίου 1. Περιλαμβάνει χώρους υποδοχής, συνεδριακούς χώρους, αίθουσες συναντήσεων και διδασκαλίας, χώρους εστίασης, ασφαλείας και Η/Μ Εγκαταστάσεων. Αναπτύσσεται σε τρία υπέργεια επίπεδα και μία υπόγεια στάθμη. Η επικοινωνία μεταξύ των επιπέδων του τομέα β επιτυγχάνεται μέσω ανελκυστήρων και κεντρικών κλιμακοστασίων. Η επικοινωνία του τομέα β με τον τομέα γ του συνεδριακού κέντρου επιτυγχάνεται μέσω κεντρικού κλιμακοστασίου που βρίσκεται στον κεντρικό χώρο υποδοχής του συνεδριακού κέντρου, καθώς και μέσω κλίμακας. Ο πρώτος όροφος του συνεδριακού κέντρου συνδέεται με τον πρώτο όροφο του αθλητικού κέντρου μέσω κλειστού χώρου που ενώνει τα δύο κτίρια.

Το Κτίριο 2 περιλαμβάνει το Αθλητικό Κέντρο, το οποίο βρίσκεται σε άμεση λειτουργική σχέση με τα γήπεδα. Περιλαμβάνει βοηθητικούς χώρους της ακαδημίας και γραφεία. Αναπτύσσεται σε δύο υπέργεια επίπεδα (ισόγειο και όροφο) και μία υπόγεια στάθμη Η/Μ χώρων.

Το Κτίριο των Κερκίδων πρόκειται για ανεξάρτητο κτίριο που χωροθετείται στο δυτικό τμήμα του κέντρου και συγκεντρώνει βοηθητικές χρήσεις των υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων. Περιλαμβάνει ιατρείο, χώρους wc, douche και αποδυτηρίων σε δύο ενότητες γηπεδούχου ομάδας – φιλοξενούμενης ομάδας, αποδυτήρια διαιτητών, κυλικείο. Επίσης, προβλέπονται αποθηκευτικοί χώροι (αποθήκες, αποθήκη κηπουρού, αποθήκη κυλικείου, αποθήκη καθαρισμού) και Η/Μ χώροι (ηλεκτροστάσιο, υδροστάσιο, data room, μηχανολογικός διάδρομος). Στην άνω στάθμη δημιουργείται κατάλληλα διαμορφωμένος χώρος κερκίδων με στέγαστρο.

Στο βόρειο και δυτικό τμήμα του γηπέδου αναπτύσσονται οι Αθλητικές Εγκαταστάσεις, οι οποίες αποτελούνται από δύο γήπεδα ποδοσφαίρου φυσικού και τεχνητού χλοοτάπητα αντίστοιχα, δύο γήπεδα 5×5 τεχνητού χλοοτάπητα καθώς και δυο γήπεδα τένις με συνθετικό τάπητα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

  • Το ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, φυσικού χλοοτάπητα, είναι διαστάσεων 114m x 75m, συμπεριλαμβανομένων των ζωνών περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου.
  • Το δεύτερο γήπεδο ποδοσφαίρου, τεχνητού χλοοτάπητα, είναι διαστάσεων 108m x 66m, συμπεριλαμβανομένων των ζωνών περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου. Οριοθετείται με περίφραξη ύψους 5,50 m και εξυπηρετείται από τις απαραίτητες εισόδους παικτών και προπονητών.
  • Τα δύο γήπεδα ποδοσφαίρου 5×5, τεχνητού χλοοτάπητα, είναι διαστάσεων 46m x 29,5m έκαστο, συμπεριλαμβανομένων των ζωνών περιμετρικά του εκάστοτε αγωνιστικού χώρου.
  • Τα δύο γήπεδα τένις με συνθετικό τάπητα τύπου Red Clay ή Grand Clay είναι διαστάσεων 36,6m x 18,40m έκαστο, συμπεριλαμβανομένων των ζωνών περιμετρικά του εκάστοτε αγωνιστικού χώρου. Παραπλεύρως ενός εκ των δύο γηπέδων αναπτύσσονται κερκίδες για την εξυπηρέτηση των θεατών.
  • Επιπλέον, στον ευρύτερο χώρο των αθλητικών εγκαταστάσεων, και πιο συγκεκριμένα μεταξύ των γηπέδων τένις, του γηπέδου ποδοσφαίρου τεχνητού χλοοτάπητα και των γηπέδων ποδοσφαίρου 5×5, τοποθετούνται βοηθητικά κτίσματα που στεγάζουν ένα cafe-αναψυκτήριο, χώρους υγιεινής και βοηθητική αποθήκη κηπουρού.

Χώροι Στάθμευσης. Το Κέντρο εξυπηρετείται στο σύνολό του από 403 θέσεις στάθμευσης ΙΧ αυτοκινήτων, εκ των οποίων οι 22 εξυπηρετούν ΑμΕΑ και από 3 θέσεις λεωφορείων.