Έως τις 16 Σεπτεμβρίου 2019 θα μπορούν όσοι έχουν οφειλές προς τον Δήμο να κάνουν αίτηση για διακανονισμό σύμφωνα με ανακοίνωση της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου.

Στην ρύθμιση μπορούν να συμπεριληφθούν οφειλές που έχουν βεβαιωθεί έως και την 17/07/2019.

Οι οφειλές μπορούν να αποπληρωθούν με δύο τρόπους :

  • Εφάπαξ (όλο το ποσόν) με 100% απαλλαγή από τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα (εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους).
  • Σε μηνιαίες δόσεις με κατώτερο ποσό τα 20 (είκοσι) ευρώ και μέγιστο αριθμό δόσεων τις 100 (εκατό).

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση απαιτείται η καταβολή της πρώτης δόσης ή του εφάπαξ ρυθμισμένου ποσού, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

Σημαντικό είναι ότι πλέον οι καταβολές μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ.

Πληροφορίες στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου, τηλέφωνα 2132007352 και 2132007354.