Ιδιαίτερη προσοχή ειδικά προς τους δικυκλιστές στην οδό Αγίας Παρασκευής από Λεωφόρο Καραμανλή έως 25ης Μαρτίου.
 
Έχει χυθεί πετρέλαιο στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα την μεγάλη ολισθηρότητα αυτού. Στο σημείο έχουν τοποθετηθεί ανακλαστικές ταινίες και κώνοι από μέλη της ομάδας μας.
ΕΟΜΑΚ Εθελοντική Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών.