δημος σπατων

Ο Δήμαρχος Σπάτων Αρτέμιδος γνωστοποιεί την πρόσληψη πτυχιούχων φυσικής αγωγής (Πτυχίο Φυσικής Αγωγής) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθληση για Όλους έως 8 μηνών με ωριαία αποζημίωση, συνολικού αριθμού 12 ατόμων με σκοπό την στελέχωση του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος στα πλαίσια της υλοποίησης Π.Α.γ.Ο περιόδου 2023 – 2024, για τα προγράμματα άθλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση (με ψηφιακή ή ηλεκτρονική υπογραφή – ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται αποδεκτές) και να την υποβάλλουν:

  • ηλεκτρονικά στο email tmhma_prosopikou@spata-artemis.gr σε ευκρινή αντίγραφα μορφής pdf και όχι φωτογραφία ή
  • ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση: Δημάρχου Χρήστου Μπέκα και Βασιλέως Παύλου, Σπάτα, Τ.Κ. 19004 (υπόψη κας Εγγλέζου Αγγελικής ή κου Ιωαννίδη Χρήστου) ή
  • να την υποβάλλουν αυτοπροσώπως στο Πρωτόκολλο του Δήμου (ώρες λειτουργίας 07:00 – 15:00), εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών, που αρχίζει από την επομένηημέρα της δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης, ήτοι από 19-02-2024 έως 01-03-2024.

Δείτε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-55