Οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 2002  (κλάσεως 2023) υποχρεούνται να καταθέσουν στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες, Δελτίο Απογραφής, κατά το χρονικό διάστημα από 2 Ιανουαρίου 2020 μέχρι και 31 Μαρτίου 2020, σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην επίσημη σελίδα του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.

Η συμπλήρωση και κατάθεση του ΔΑ (Δελτίο Απογραφής) είναι δυνατόν να πραγματοποιείται είτε στις Στρατολογικές Υπηρεσίες, είτε στα ΚΕΠ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δικαιολογητικά :

Οι στρατεύσιμοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους οπωσδήποτε Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο, Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ, Βεβαίωση ΑΜΚΑ και ιατρική γνωμάτευση για όσους έχουν σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Κυρώσεις :

Η μη κατάθεση δελτίου απογραφής εντός της προθεσμίας συνεπάγεται διοικητικές κυρώσεις (μηνιαία πρόσθετη στρατεύσιμη υποχρέωση για εκπρόθεσμη καταβολή ή δίμηνη πρόσθετη υποχρέωση για μη καταβολή ΔΑ).

Δείτε το έγγραφο όπως αναρτήθηκε στη σελίδα του Δήμου Stratologia 2002 2023.