Ανάρτηση των επιλαχόντων και των απορριπτέων για τα βρεφικά τμήματα των Σπάτων και της Αρτέμιδος έγινε σήμερα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.

Οι πίνακες είναι «κωδικοποιημένοι» σύμφωνα με τον νόμο προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση του Δήμου :

«Σύμφωνα με τον Διορθωτικό στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/45/ΕΚ, τα Αποτελέσματα για το σχολικό έτος 2019-2020  αναρτούνται με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης.

Η Ειδική Επιτροπή Επιλογής παιδιών λαμβάνοντας υπόψη τις ενστάσεις και την προσκόμιση συμπληρωματικών δικαιολογητικών καταρτίζει τους κάτωθι πίνακες με σειρά προτεραιότητας βάση μορίων».

  • Επιλαχόντες στο βρεφικό τμήμα Σπάτων για το σχολικό έτος 2019- 2020:

 

Α/Α Επώνυμο και Όνομα Τέκνου Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης ΜΟΡΙΑ
1 Κ. ΑΦ. Ε. 17823 137
2 Μ.ΧΡ. 18430 122
3 Ο. ΘΥΛΗ 17818 115
4 Μ. ΣΠ. 17335 114
5 Σ. Μ. 17324 114
6 Μ. Ο. 16436 114
7 Σ. Δ. 16158 113
8 Σ.Η. 16156 113
9 Κ. Μ. 16821 112
10 ΑΦ. Λ. 17853 112
11 Μ. Μ. 18445 110
12 Μ.Δ. 17326 110
13 Κ. Θ. 18431 110
14 Τ. ΣΤ. 18219 110
15 Κ. ΘΥΛΗ 18220 110
16 ΤΣ. Α. Μ. 17330 109
17 ΑΡΒ. Ν. 18216 109
18 Π.Α. 18442 108
19 Κ. Γ. 17328 106
20 ΜΠ. Μ. 17320 106
21 ΑΝ. Α. Δ. 18002 104
22 Χ. Μ. 16602 103
23 Μ. Α. 18231 103
24 ΤΣ. Ι. 16422 100
25 ΜΠ. Ν. 18423 100
26 Λ. ΣΤ. 17852 100
27 S. F. 17827 95
28 Γ. Μ. 16431 95
29 ΣΚ. ΤΖ. 17814 90
30 Σ. ΧΡ. ΑΝ. 17816 90
31 Μ. Π. 15824 90
32 Μ. ΔΕ. 15823 90
33 Μ. ΘΥΛΗ 17859 90
34 Π. Π. 17329 85
35 Ζ.ΧΡ. 16416 73
36 Κ. Μ. 17120 65

 

  •  Επιλαχόντες στο βρεφικό τμήμα Αρτέμιδος (στα Σπάτα) για το σχολικό έτος 2019- 2020:

 

Α/Α Επώνυμο και Όνομα Τέκνου Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης ΜΟΡΙΑ
1 Π.Β. 18092 133
2 Ι. Β. 16160 120
3 Μ.ΑΡΡΕΝ Α΄ 18409 120
4 Μ. ΑΡΡΕΝ  Β΄ 18414 120
5 Κ.Α. Ι. 17856 120
6 ΜΠ.. Α. 16130 117
7 Α. Θ. 17331 115
8 ΜΠ. Α. 17325 115
9 ΤΡ. Λ. 16601 110
10 Π.ΑΦ. 18020 108
11 Σ. Θ. 17431 105
12 Κ. ΕΥ. ΕΦ. 18435 105
13 Κ. Μ. 18420 104
14 ΤΖ. Α. 16548 102
15 Κ. ΕΥ. 17926 100
16 Π.Α. 18410 95
17 Π.Μ. Δ. 18421 95
18 ΝΤ. Α. 17402 90
19 Ν. Γ. Μ. 18448 89
20 Α. Δ. 17840 85
21 Π. Α. 18419 84
22 Σ. Χ. 18413 75
23 Μ.Ν. 17849 65
24 Φ.Ε. 17319 64
25 Σ. Ο. 33304 64

 

  •  Απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες οι κάτωθι αιτήσεις εγγραφών στο βρεφικό τμήμα Σπάτων:

 

Α/Α Επώνυμο και Όνομα Τέκνου Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης
1 Σ. Κ. 25980

 

  •  Απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες οι κάτωθι αιτήσεις εγγραφών στο βρεφικό τμήμα Αρτέμιδος:

 

A/A Επώνυμο και Όνομα Τέκνου Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης
1 Π.-Ν.  Α 31552

 

  • Απορρίπτονται λόγω μη συμπλήρωσης της ηλικίας οι κάτωθι αιτήσεις εγγραφών στα βρεφικά τμήματα:

 

Α/Α Επώνυμο και Όνομα Τέκνου Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης
1 ΧΡ. Θ. 17821
2 Θ. Α. 17850

 

  •  Απορρίπτονται λόγω έλλειψης δικαιολογητικών οι κάτωθι αιτήσεις εγγραφών στα βρεφικά τμήματα:

 

Α/Α Επώνυμο και Όνομα Τέκνου Αριθμός Πρωτοκόλλου Αίτησης
1 ΧΡ. ΠΡ Λ.Ο. Κ. 18418