Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή φοιτητών/τριων και σπουδαστών/στριων στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών αντιστοίχως, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των εξετάσεων 3471_ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΚΕ 2019 (ΩΕ1346ΜΚ6Π-4ΘΘ) .