Τους στόχους της τουριστικής προβολής της Αττικής, αλλά και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η νέα διοίκηση της Περιφέρειας για την αναπτυξιακή επανεκκίνηση στην Αττική, προσδιόρισε ο Περιφερειάρχης Αττικής και επικεφαλής της Ελληνικής αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, Γιώργος Πατούλης, στην ομιλία του στην πρώτη μεγάλη εκδήλωση στις Βρυξέλλες

«Η παρουσία όλων μας σήμερα εδώ στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής στις Βρυξέλλες εγκαινιάζει μια νέα εποχή για την Αττική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με ολοκληρωμένο σχέδιο και με προσδιορισμένες προτεραιότητες βγάζουμε την Αττική από το τέλμα της στασιμότητας. Χτίζουμε μια ισχυρή Αττική στην Ελλάδα και στην Ευρώπη», σημείωσε ο Γ. Πατούλης ο οποίος τόνισε ότι το γραφείο των Βρυξελλών θα αποτελεί πλέον «αναπόσπαστο και νευραλγικό τμήμα της Περιφέρειας Αττικής».

Στη συνέχεια επισήμανε ότι η Περιφέρεια Αττικής δημιουργεί νέα εργαλεία τα οποία θα αποτελέσουν την αιχμή του δόρατος της προσπάθειας για επενδύσεις στην Αττική και ανάδειξη τα συγκριτικών πλεονεκτημάτων της. «Εργαζόμαστε με στόχο η Αττική να γίνει ελκυστικός προορισμός για επισκέπτες και επενδυτές. Για να πάρει μπροστά ο ιμάντας της ανάπτυξης και να βρουν καλύτερες δουλειές τα παιδιά μας και καλύτερα εισοδήματα όσοι εργάζονται. Χρειαζόμαστε ένα μοντέλο μητροπολιτικής διακυβέρνησης. Αξιοποιώντας τις καλύτερες ευρωπαϊκές πρακτικές και επικεντρώνοντας στην επίλυση των μεγάλων προβλημάτων που απασχολούν την καθημερινότητα των πολιτών του Λεκανοπεδίου».

Συστηματική εκστρατεία τουριστικής προβολής της Αττικής

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κατά τη διάρκεια της ομιλίας του έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην «συστηματική εκστρατεία τουριστικής προβολής της Αττικής» και τόνισε ότι στόχος είναι η ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού, που θα μπορούν να φέρουν έσοδα και θα δημιουργήσουν νέες  θέσεις εργασίας.

«Κάνουμε την Περιφέρεια Αττικής να είναι περιφέρεια Υγείας. Με υλοποίηση πολιτικών και δράσεων που αφορούν την πρόληψη μέσα από τον προσυμπτωματικό έλεγχο του πληθυσμού. Αλλά και ενισχύοντας δράσεις όπως ο ιατρικός τουρισμός που θα φέρουν εισοδήματα και επενδύσεις».

Ο Περιφερειάρχης Αττικής στην ομιλία του αναφέρθηκε επίσης και στους παρακάτω άξονες:

  • Αλλαγή του τρόπου διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική με την υλοποίηση ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης και  ουσιαστικής ενίσχυσης της ανακύκλωσης με τη στενή συνεργασία των Δήμων της Αττικής υπό τον συντονισμό της Περιφέρειας Αττικής.
  • Στήριξη του επιχειρείν σε όλα τα επίπεδα και ιδιαίτερα εκείνου που γίνεται πάνω στις αρχές της αειφορίας, της κυκλικής οικονομίας και έχει στόχο την επίτευξη υψηλής απασχολησιμότητας και καταπολέμησης των ανισοτήτων.
  • Διεύρυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών προς στους πολίτες, τη μείωση της γραφειοκρατίας, τη ενίσχυση της διαφάνειας και τη βελτίωση του χρόνου διεκπεραίωσης.
  • Αύξηση της απορροφητικότητας των κονδυλίων του ΕΣΠΑ με τα κατάλληλα αναπτυξιακά εργαλεία.
  • Ανάπτυξη συγκεκριμένης στρατηγικής με στόχο μέχρι τις 31/12/2023 να  εγκριθεί η χρηματοδότηση και υλοποίηση δράσεων συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και Ακαδημαϊκών – Ερευνητικών Ιδρυμάτων, ενίσχυσης της διείσδυσης τεχνολογικών πληροφορίας και επικοινωνίας, ψηφιακής αναβάθμισης και καταπολέμησης του ψηφιακού αναλφαβητισμού, αναθέρμανσης της επιχειρηματικότητας στις πληγείσες περιοχές της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής καθώς και σε δυναμικούς τομείς ανάπτυξης της Περιφέρειας, ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων, ενίσχυσης των υποδομών ύδρευσης στα νησιά της Αττικής, κατάρτισης εργαζομένων μέσω όλων των επιμελητηρίων της Αττικής, προληπτικής ιατρικής και προσυμπτωματικού ελέγχου σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, στήριξης των ΑμΕΑ και των οικογενειών τους, μέσω της κατασκευής και λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, τεχνικής βοήθειας σε όλους του Δήμους της Περιφέρειας για την επικαιροποίηση των τοπικών σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων, ανακύκλωσης και διαλογής στην πηγή προϋπολογισμού 50 εκ. Ευρώ μέσω της εκχώρησης πόρων του Ταμείου Συνοχής.