Σε συνέχεια του άρθρου μας σχετικά με την διάθεση χώρων σχολείων σε συλλόγους και αθλητικά σωματεία, μιλήσαμε με τον τοπικό Αντιδήμαρχο Αρτέμιδος, κύριο Σερέτη Χρήστο, ο οποίος μας ενημέρωσε για την διαδικασία παραχώρησης που υπάρχει.

Ο κάθε σύλλογος θα πρέπει να κάνει ένα έγγραφο, μια αίτηση, παραχώρησης προς τον Διευθυντή του εκάστοτε σχολείου και προς την Σχολική Επιτροπή του Δήμου (Πρωτοβάθμια αν πρόκειται για Δημοτικό σχολεία, Δευτεροβάθμια αν πρόκειται για Γυμνάσιο ή Λύκειο) με το οποίο θα ζητάει την παραχώρηση του εκάστοτε χώρου για συγκεκριμένες ημέρες και ώρες, θα αναφέρει ποιος είναι ο υπεύθυνος διαχείρισης του χώρου και τον σκοπό χρήσης.

Αυτή η διαδικασία, μας τόνισε ο Αντιδήμαρχος, πέρα από τυπική είναι και ουσιαστική, καθώς θα πρέπει να υπάρχει ένα πρόγραμμα, να γνωρίζουν οι υπεύθυνοι του Δήμου τόσο το πρόγραμμα αυτό αλλά και ποιοι θα έχουν την ευθύνη για την σωστή χρήση του χώρου και φυσικά την τήρηση του σε καλή κατάσταση.

Μας εξήγησε ακόμη πως το «πρόβλημα» που είχε προκύψει ήταν καθαρά διαδικαστικό και πως σε καμία περίπτωση ο Δήμος δεν θέλει τον διωγμό του αθλητισμού και των δραστηριοτήτων των παιδιών. Άλλωστε, όπως ο ίδιος μας ενημέρωσε, ο ίδιος είναι και Πρόεδρος του Α.Ο. Άρτεμις.

Τέλος, μας είπε πως σύντομα θα εκδοθεί ο κανονισμός παραχώρησης σχολικών χώρων του Δήμου μας, στον οποίο θα αναφέρονται όλες οι διαδικασίες και σύμφωνα με τις οποίες θα ενημερωθούμε όλοι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα και παρεξηγήσεις.