Πτώση των βάσεων στην πλειοψηφία των σχολών δείχνουν τα αποτελέσματα των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων. Πτωτική πορεία ακολουθούν και οι, λεγόμενες, δημοφιλείς σχολές με την Ιατρική Αθηνών να χάνει 305 μόρια σε σχέση με πέρυσι (από 19.029 σε 18.724) και την σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 284 (19.050 από 19.334). Πτώση παρατηρείται και στα Παιδαγωγικά Τμήματα με αυτό της Αθήνας να χάνει 327 μόρια (15.732 έναντι 16.059 πέρυσι), ενώ μικτή είναι η εικόνα στις Οικονομικές σχολές.

Δείτε τα αποτελέσματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://results.it.minedu.gov.gr :

α) πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους

β) πληκτρολογώντας τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο – Όνομα –Πατρώνυμο – Μητρώνυμο)

Ταυτόχρονα, τα αποτελέσματα θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να προωθηθούν στα σχολεία ευθύνης τους για να εκτυπωθούν καταστάσεις των επιτυχόντων που θα αναρτηθούν στα Λύκεια. Διευκρινίζεται ότι οι καταστάσεις που θα αναρτηθούν στα Λύκεια θα περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα στοιχεία της επιτυχίας του και όχι τα ονομαστικά στοιχεία του.

Επίσης τα αποτελέσματα των εισαγόμενων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τις ειδικές κατηγορίες των αλλοδαπών-αλλογενών (Αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.) και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε. θα αναρτηθούν στην ως άνω ιστοσελίδα των αποτελεσμάτων των εξετάσεων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.