Με απόφαση του ο Δήμαρχος Σπάτων – Αρτέμιδος, Δημήτρης Μάρκου, όρισε, όπως προβλέπεται, δύο Αντιδημάρχους ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής – την Προεδρεία της οποίας θα έχει ο ίδιος ο Δήμαρχος – και τρείς Αντιδημάρχους ως μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Στην Οικονομική Επιτροπή ορίζει ως μέλη τους Αντιδημάρχους : Νομικό Αντώνη και Σερέτη Χρήστο.

Στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ορίζει ως Πρόεδρο τον Τούντα Αντώνη και ως μέλη τους Αντιδημάρχους : Μπέκα Γιώργο και Παραχεράκη Γιάννη.

Έτσι ολοκληρώνεται η σύνθεση των επιτροπών που εκκρεμούσε, ως εξής :

Για την Οικονομική Επιτροπή : Μάρκου Δημήτρης (Πρόεδρος), Νομικός Αντώνης, Σερέτης Χρήστος, Μπασινάς Ιωάννης, Φράγκος Διονύσης, Φύτρος Αντώνης, Ραφτοπούλου Άννα, Φράγκου Ελένη και Μάρκου Ιωάννης.

Για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής : Τούντας Αντώνης (Πρόεδρος), Μπέκας Γιώργος, Παραχεράκης Ιωάννης, Ιωαννίδου Σπυριδούλα, Πανούσης Ευάγγελος, Πάσχος Γεώργιος, Αργυρός Γεώργιος, Μποτζιολής Δημήτρης και Πιτσιγαυδάκη Ειρήνη.