111 χώρες, που ήταν παρούσες στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, υιοθέτησαν ομόφωνα το ψήφισμα που πρότεινε η Ελλάδα για την επιστροφή των πολιτιστικών θησαυρών που έχουν κλαπεί ή αφαιρεθεί, στις χώρες προέλευσής τους.

Πρόκειται για ψήφισμα, το οποίο ανανεώνεται κάθε τρία χρόνια και καλεί όλες τις υπηρεσίες του ΟΗΕ να συνεργάζονται με την UNESCO για την επιστροφή και την αποκατάσταση των πολιτιστικών θησαυρών που είτε εκλάπησαν είτε αποκτήθηκαν παράνομα, στις χώρες όπου δημιουργήθηκαν.

Όμως τα αλλεπάλληλα αυτά ανά τριετία ψηφίσματα, δεν έχουν φέρει κάποιο αποτέλεσμα, αφού το Βρετανικό Μουσείο δέχεται μόνο να δανείσει στην Ελλάδα τα Γλυπτά του Παρθενώνα, με τον όρο η χώρα μας να αναγνωρίσει ότι το Βρετανικό Μουσείο τα κατέχει νόμιμα, κάτι που φυσικά αποκλείεται να γίνει.

Πηγή: Ant1news.gr

stamataki