Παρατείνεται ως τις 29-7-2022 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων κατασκευής εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων των παρακάτω οδών:

Ντράφι

 • Γρηγορίου Ε, τμήμα από Αδαμαντίου Κοραή έως Σκουφά
 • Σκουφά, τμήμα από 25η Μαρτίου έως Τσακάλωφ
 • Πολυζωίδη, τμήμα από Φιλικής Εταιρείας έως Σκουφά
 • Γεωργίου Τσερτσέτη, τμήμα από Σκουφά έως Τσακάλωφ
 • Τσακάλωφ, τμήμα από Σκουφά έως Χρήστου Αδαμοπούλου
 • Εμμανουήλ Ξάνθου, τμήμα από Αδαμαντίου Κοραή έως Τσακάλωφ
 • Αδαμαντίου Κοραή τμήμα από Βαλανάρη έως Φιλικής Εταιρείας
 • Αδαμαντίου Κοραή τμήμα από Γρηγορίου Ε’ έως Βαλανάρη
 • Αδαμαντίου Κοραή τμήμα από Φιλικής Εταιρείας έως Τσακάλωφ
 • Φιλικής Εταιρείας, τμήμα από Αδαμαντίου Κοραή έως 25ης Μαρτίου
 • 25ης Μαρτίου τμήμα από Φιλικής Εταιρείας έως Τσακάλωφ
 • Πλαπούτα, τμήμα από Φιλικής Εταιρείας έως Μάρκου Μπότσαρη
 • Μάρκου Μπότσαρη, τμήμα από Πλαπούτα έως Σκουφά
 • Ολόκληρο το μήκος της Μάρκου Μπότσαρη περιμετρικά του λόφου
 • Αδαμαντίου Κοραή, τμήμα από Φιλικής Εταιρείας έως Εμμανουήλ Ξάνθου
 • Αίαντος, τμήμα 60 μέτρων έως τη συμβολή με την οδό Νέστορος
 • Αρχιμήδους, τμήμα από Ιώνων έως Ευκλείδου
 • Α. Οικονόμου, τμήμα από Αιγέως έως Φιλοκτήτου
 • Επικούρου, τμήμα από  Φιλολάου έως Αριστάρχου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τον κατάλογο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα έντυπα της αίτησης για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης από:

 • Το Κοινοτικό Κατάστημα Πικερμίου: Λεωφόρος Μαραθώνος 34 κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 9:30-13:30, τηλ. 210.6039550 (επιλογή 6).
 • Την ενότητα Ενημέρωση για την Αποχέτευση στην Ανατολική Αττική στην ιστοθέση της ΕΥΔΑΠ: www.eydap.gr
 • Την ιστοθέση του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου: www.rafinapikermi.gr

Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν ως τις 29/07/2022 στα ακόλουθα σημεία:

 • Στο Κοινοτικό Κατάστημα Πικερμίου: Λεωφόρος Μαραθώνος 34 κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 9:30-13:30, τηλ. 210.6039550 (επιλογή 6).
 • Ηλεκτρονικά (σκαναρισμένα αρχεία) στη διεύθυνση: derpsa@eydap.gr

Η σύνδεση των ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τον Ν 1068/1980, το Π.Δ 6/1986 και την Υπουργική Απόφαση Δ16γ/010/178Γ (ΦΕΚ 846Β’/06.05 2009 – Κανονισμός Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης) και γι’ αυτό καλείσθε να υποβάλετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να  κατασκευαστεί η εξωτερική διακλάδωση και να δρομολογηθεί η διαδικασία σύνδεσης του ακινήτου σας.

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δεν προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία, η ΕΥΔΑΠ δύναται να κατασκευάσει αυτεπάγγελτα την εξωτερική διακλάδωση σε θέση που κρίνει κατάλληλη, όπως αυτό ορίζεται στο Άρθρο 10 παράγραφος 1.3 εδάφιο Γ της προαναφερθείσας Υπουργικής Απόφασης προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο.

Σε περιπτώσεις πολυκατοικιών ή ιδιοκτησιών με περισσότερους από έναν ιδιοκτήτες, αυτές εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή ή τον νόμιμο εκπρόσωπο για το σύνολο της ιδιοκτησίας.

Επισημαίνεται ότι η τελική σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ακαθάρτων θα γίνει μόνον μετά την έγγραφη ειδοποίηση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ προς τους ιδιοκτήτες των ακινήτων,  μετά την ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία των έργων του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων. Η σύνδεση κατά παράβαση της ως άνω πρόβλεψης θέτει σε κίνδυνο την υγεία των εργαζομένων στα έργα, συνιστά πρόκληση περιβαλλοντικής ρύπανσης η οποία ενέχει ποινικές κυρώσεις και επισύρει αποζημιωτικές ευθύνες.