Τα Εκπαιδευτικά Κέντρ Hello, έχοντας εντοπίσει το πρόβλημα που ονομαζεται Αγγλικά και Μαθησιακές Δυσκολίες δημιούργησε το πρόγραμμα Hello4all.
Αναζήτησε σε όλη την Αττική τους ιδανικούς ανθρώπους για φυσικά εξειδικευμένους ανθρώπους για το συγκεκριμένο προγραμμα.
Η διαδικασία είναι η εξής
1. Ο μαθητής ή η μαθήτρια θα αξιολογηθεί από έναν ειδικό παιδοψυχολόγο
2. Ο μαθητής ή η μαθήτρια θα ενταχθεί σε τμήμα που μπορεί να ωφεληθεί εκπαιδευτικά και να προοδεύσει.
3. Ο στόχος είναι ο μαθητής ή η μαθήτρια να ενταχθεί σε δεύτερο χρόνο σε τμήμα και να αποχωρήσει από το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2294025955