Μεγάλη επιτυχία σημείωσαν οι μαθητές των Hello Αρτέμιδας και Hello Ραφήνας στις εξετάσεις των πτυχίων για το 2018 – 2019.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των διδακτηρίων στα πτυχία της Αγγλικής Γλώσσας σημείωσαν επιτυχία 96%, αφού 89 στους 93 μαθητές πήραν το πτυχίο τους, αναλυτικά ανά πτυχίο : PROFICIENCY C2 16/18, LOWER B2 15/17, PRELOWER B1 8/8, D CLASS A2 5/5, C CLASS A1 8/8, B CLASS 15/15, A CLASS 16/16, B JUNIOR 6/6 .

Στην πιστοποίηση της Πληροφορικής για τον ΑΣΕΠ η επιτυχία ήταν 100%, αφού και οι 11 υποψήφιοι πέτυχαν στις εξετάσεις τους για το πτυχίο όπως και στα Γαλλικά όπου πέτυχαν και οι 4 εξεταζόμενοι, αναλυτικά : Α1 3/3, Α2 1/1.

stamataki

Τα κέντρα Hello βρίσκονται :

  • Στην Αρτέμιδα, Λ. Καραμανλή 85
  • Στη Ραφήνα, Στράτου Αντωνιάδη 1 & Ευβοϊκού