Ο Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος έβγαλε ανακοίνωση με τίτλο «Πρόσκληση κατάθεσης απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη συμμετοχή πωλητών στην εμποροπανήγυρη της εορτής της Αγ. Μαρίνας  Δ.Ε.  Αρτέμιδος» και αναφέρει τα παρακάτω.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ:

stamataki

Όσοι ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος στην εμποροπανήγυρη για την εορτή της Αγ. Μαρίνας Αρτέμιδος για χρονικό διάστημα 16 – 17 ΙΟΥΛΙΟΥ, καλούνται να υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου από 08/07/2019 έως τις 11/07/2019.

Μαζί με την αίτηση οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν κατά περίπτωση τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
  2. Φωτοαντίγραφο Άδειας άσκησης υπαίθριου (πλανόδιου ή στάσιμου) εμπορίου ή λαϊκών αγορών.
  3. Πρόσφατη ταμιακή απόδειξη.
  4. Εφόσον πρόκειται για πώληση τροφίμων, φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου υγείας ή πιστοποιητικού υγείας σε ισχύ.
  5. Υπεύθυνη δήλωση αποκλειστικής πώλησης εκκλησιαστικών ειδών.
  6. Δημοτική ενημερότητα.

Για λοιπούς εμπόρους, βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας από τον Δήμο μόνιμης κατοικίας τους. (παρ.3 άρθρο 38 Ν.4497/17) Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Στην περίπτωση που ο αριθμός των δικαιούχων είναι μεγαλύτερος του αριθμού των διαθέσιμων θέσεων, θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση για την επιλογή των ενδιαφερομένων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουλίου 2019 και ώρες 10:00–12:00.

ΡΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Για την πληρωμή του αναλογούντος τέλους θα προσέρχονται οι ίδιοι οι δικαιούχοι µε την επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρίου ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο (για µία μόνον θέση).

Το διπλότυπο είσπραξης που εκδίδεται ενέχει ισχύ άδειας που θα φαίνονται: α) Τα στοιχεία του δικαιούχου, β) το διάστημα ισχύος και το έτος, γ) Ο αριθμός θέσης, δ) Το μήκος θέσης, ε) το είδος .

Η προσέλευση και εγκατάσταση στον χώρο της εμποροπανήγυρης από ενδιαφερόμενους οι οποίοι δεν έχουν την απαιτούμενη άδεια από το Δήμο δεν θα επιτρέπεται και θα απομακρύνονται.

ΕΚ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡ.ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Δ.ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ