Καφέ στην Αρτέμιδα ζητά να προσλάβει κοπέλα για μπουφέ. Παρέχονται καλές αποδοχές και ευχάριστο κλίμα εργασίας. Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί αλλά δεν θεωρείται απαραίτητη. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ: 6976550981 Χάρης