Έστω και καθυστερημένα, σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρώπης, οι Έλληνες αρχίζουν σταδιακά να απολαμβάνουν υψηλές ταχύτητες στις ευρυζωνικές συνδέσεις.

Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΕΤ), στο τελευταίο τρίμηνο του 2019, περισσότερες από 1 στις 4 ευρυζωνικές συνδέσεις (26,9%) ήταν υψηλής ταχύτητας (30 έως 100 Mbps). Ποσοστό σημαντικά αυξημένο, εάν λάβει κανείς υπόψη πως έναν χρόνο νωρίτερα ήταν 18,3%.

Παράλληλα, η συντριπτική πλειονότητα των γραμμών στην Ελλάδα αφορά συνδέσεις άνω των 10 Mbps.

Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι οι ευρυζωνικές συνδέσεις στα τέλη του 2019 ανήλθαν σε 4.190.199, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 5,4% κατά τη διάρκεια του έτους. Η ευρυζωνική διείσδυση στον πληθυσμό έφτασε σε 38,9%, έναντι 37,1% τον Ιούνιο του 2019 και 36,8% στο τέλος του 2018.