Καθαρισμός κινητήρα με υδρογόνο (Hydrocarbon καθαρισμός κινητήρα): Τον καθαρισμό αυτό, θα ακούσετε να τον ονομάζουν και «ξεκάπνισμα» και εφαρμόζεται σε όλους τους κινητήρες, ανεξάρτητα από το καύσιμο.

Ουσιαστικά η συγκεκριμένη τεχνολογία, κάνει αποκλειστική χρήση νερού. Λόγο ηλεκτρόλυσης τα μόρια του νερού διαιρούνται στα στοιχεία που συνθέτουν το νερό, δηλαδή σε οξυγόνο και υδρογόνο, παράγοντας οξυυδρογόνο (αέριο HHO).

 

Το οξυυδρογόνο παρέχεται στον κινητήρα από την βαλβίδα εισαγωγής του κινητήρα και φτάνοντας στους θαλάμους καύσης, αναμιγνύεται με τον αέρα και το καύσιμο. Μόλις αναφλεγεί το μείγμα, το οξυυδρογόνο παράγει κατά πολύ μεγαλύτερη θερμοκρασία από την κανονική θερμοκρασία καύσης και καίει τις επικαθίσεις άνθρακα, που μετατρέπονται σε αέρια που μέσω της εξάτμισης αποβάλλονται στην ατμόσφαιρα.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία, παρέχει ικανοποιητικά αποτελέσματα, δεν επιδρά αρνητικά στον κινητήρα και δεν απαιτεί το λύσιμο του κινητήρα. Επίσης είναι οικολογική μιας και δεν κάνει χρήση χημικών. Στα υπέρ της τεχνολογίας είναι ο καθαρμός των επικαθίσεων άνθρακα, η επιστροφή της απόδοσης του κινητήρα κοντά στην αρχική του, η μείωση της κατανάλωσης καυσίμου, η μείωση του θορύβου που παράγει ο κινητήρας, η μείωση των καυσαερίων και η αύξηση της ζωής του κινητήρα.

Ο καθαρισμός του κινητήρα, μέσω πυρολιτικής καύσης υδρογόνου στους θαλάμους καύσης, προσφέρει και επιμέρους οφέλη, μιας και επεκτείνεται και στον υπερσυμπιεστή (τούρμπο), στις βαλβίδες εισαγωγής και εξαγωγής του κινητήρα, στα ελατήρια των εμβόλων, στο φίλτρο DPF ή FAP, στον καταλύτη αλλά και σε ολόκληρο το σύστημα της εξάτμισης.

GPG Battery Shop

Λ. Μαραθωνος 54, Πικέρμι
τηλ. 2106039949