Από την Τρίτη 16 Μαϊου 2023 και κάθε Τρίτη 8.30 έως 10.30 ο Γενικός Ιατρός κ. Δεδεγκίκας Σπύρος θα δέχεται τα μέλη των ΚΑΠΗ Σπάτων και όλους τους δημότες στο ΚΑΠΗ Σπάτων (Πάροδος Βασιλέως Παύλου 64Β). Για ραντεβού παρακαλούμε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο του ΚΑΠΗ: 210.6630551.