Σε δημοπράτηση βγήκε το έργο για την κατασκευή δικτύων ακαθάρτων και αγωγών μεταφοράς ακαθάρτων στο Δήμο Σπάτα-Αρτέμιδα. Το αποχετευτικό έργο έχει σκοπό την ολοκλήρωση του δικτύου στην περιοχή. Αναθέτουσα αρχή είναι η ΕΥΔΑΠ.

Το συνολικό μήκος των κατασκευαζόμενων αγωγών ανέρχεται σε 192,50 χλμ. και τα φρεάτια επίσκεψης σε 4.496 τεμάχια. Μετά την ολοκλήρωση του έργου εκτιμάται ότι θα έχουν συνδεθεί με το δίκτυο περίπου 10.000 ακίνητα του Δήμου Σπατών-Αρτέμιδας.

Η αξία του έργου έχει εκτιμηθεί σε ποσό με ΦΠΑ 92,42 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 74,54 εκατ. ευρώ). Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 24 Απριλίου και μια μέρα αργότερα θα ανοίξουν οι προσφορές από τις οποίες θα προκύψει ο ανάδοχος.

Η διάρκεια του έργου εκτιμάται σε 40 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Αν το έργο υπογραφεί μέσα στο 2023 τότε θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2027.

Προβλέπεται η κατασκευή πέντε Α/Σ προσαγωγής (τεσσάρων στην Αρτέμιδα και ενός στα Σπάτα) και δύο Α/Σ ανύψωσης (στην Αρτέμιδα). Βάσει της επιλεξιμότητας των δαπανών ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου αναλύεται στα εξής Μέρη:

– το Μέρος Α που αφορά σε επιλέξιμες δαπάνες (κατασκευή δικτύων φυσικής ροής, του δίδυμου καταθλιπτικού αγωγού, αντλιοστασίων ακαθάρτων και εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων),

– το Μέρος Β που αφορά σε μη επιλέξιμες δαπάνες (μηχανικά κλείστρα αγωγών δικτύου και ασφαλτικά- αποκαταστάσεις).

ypodomes.com