Ο Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος ενημερώνει ότι από τις 20 Μαΐου η Υπηρεσία Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας πραγματοποιεί εργασίες για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς, όπως ορίζει ο νόμος.

Οι εργασίες καλύπτουν έκταση περίπου 1100 στρεμμάτων και περιλαμβάνουν την υλοτομία και απομάκρυνση ξερών κλαδιών, τον καθαρισμό και την απομάκρυνση καύσιμης ύλης από το έδαφος σε κοινόχρηστους χώρους, καθώς και τον καθαρισμό και απομάκρυνση καύσιμης ύλης σε βάθος έως 2 μέτρα εκατέρωθεν των οδών.

Επίσης, περιλαμβάνεται η ασφαλής συλλογή και μεταφορά των υπολειμμάτων καθαρισμού.

“Η συνεργασία όλων μας είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της ασφάλειας και της υγείας όλων των κατοίκων. Με την ενεργή συμμετοχή σας απομακρύνοντας ξερόχορτα και κλαδιά από τους κήπους και τα ιδιόκτητα οικόπεδα, μπορούμε να αποτρέψουμε δυσάρεστες καταστάσεις και να διασφαλίσουμε ότι ζούμε σε ένα καθαρό και ασφαλές περιβάλλον” αναφέρει σε ανάρτηση του ο Δήμος.