Σύμφωνα με απόφαση  της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, που αναρτήθηκε στο Διαύγεια,  η οποία συνεδρίασε στις 15 Ιουλίου 2019, αποφασίστηκε ομόφωνα να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες που είχαν εισηγηθεί οι διευθυντές των σχολείων.

2ο ΓΕΛ Αρτέμιδος :

  • Επισκευή τοιχωμάτων εργαστηρίου φυσικών επιστημών : Η αναφερόμενη αίθουσα που βρίσκεται στον ημιυπόγειο χώρο του 2ουΓΕΛ Αρτέμιδος και θα χρησιμοποιηθεί από το σχολικό έτος 2019 – 20 ως Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών για την πραγματοποίηση πειραμάτων, και όχι μόνο, που κρίνονται απαραίτητα στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία της μάθησης και κατανόησης των φυσικών εννοιών των αντίστοιχων μαθημάτων (Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας) .Οι εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν είναι αποξήλωση και  απομάκρυνση  των  υπαρχόντων  κατεστραμμένων  γυψοσανίδων  και  της  μόνωσης πετροβάμβακα. Τοποθέτηση νέων ορθοστατών, όπου απαιτείται, για την στερέωση των νέων γυψοσανίδων. Τοποθέτηση νέας μόνωσης πετροβάμβακα πάχους 4 cm και νέων γυψοσανίδων στον παραπάνω χώρο. Τοποθέτηση μιας επιπλέον γυψοσανίδας, πάνω από την υπάρχουσα, στους εξωτερικούς τοίχους της αίθουσας, ώστε το τοίχωμα να γίνει 2+1 (δηλαδή δυο γυψοσανίδες εξωτερικά και μία εσωτερικά)  για καλύτερη και αποτελεσματικότερη αντοχή στις καταπονήσεις. Τοποθέτηση δύο συρόμενων επάλληλων παραθύρων αλουμινίου, διαστάσεων 1,50Χ0,80 m, για καλύτερο εξαερισμό της αίθουσας.

2ο Γυμνάσιο Αρτέμιδος :

  • Ελαιοχρωματισμοί : Έχουν παρέλθει πολλά χρόνια από την προηγούμενη χρώση των προσόψεων αιθουσών, γραφείων, κυλικείου και τουαλετών  2ουΓυμνασίου Αρτέμιδος με αποτέλεσμα οι τοίχοι να είναι λερωμένοι. Παράλληλα η εξωτερική  πλευρά  των  παραθύρων,  που  βρίσκονται  στον  προαύλιο  χώρο  καθώς  και  τα  μεταλλικά κιγκλιδώματα τους έχουν βαφεί στο παρελθόν με πλαστικό χρώμα το οποίο έχει ξεφλουδίσει γεγονός που απαιτεί την αποκατάσταση τους τόσο τεχνικά όσο και αισθητικά. Οι εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν είναι: Τρίψιμο εξωτερικής πλευράς σκελετού παραθύρων αλουμινίου, που βρίσκονται προς την πλευρά του προαυλίου χώρου, όλων των αιθουσών διδασκαλίας, γραφείων Δ/ντριας, Καθηγητών και τουαλετών  για απομάκρυνση του πλαστικού χρώματος με τα οποία είναι βαμμένα. Βαφή των παραπάνω παραθύρων με αστάρι (2  χέρια) και στη συνέχεια με ριπολίνη νερού (2 χέρια). Τρίψιμο των μεταλλικών κιγκλιδωμάτων των παραπάνω παραθύρων για απομάκρυνση του πλαστικού χρώματος με τα οποία είναι βαμμένα. Βαφή των αναφερόμενων κιγκλιδωμάτων με αστάρι (2  χέρια) και στη συνέχεια με ριπολίνη νερού (2 χέρια). Αστάρωμα προσόψεων (που βλέπουν προς τον προαύλιο χώρο του σχολείου) αιθουσών, γραφείων και τουαλετών προς απομάκρυνση συνθημάτων. Βαφή με ακρυλικό πλαστικό χρώμα (2 χέρια). Ελαιοχρωματισμός  θυρών  αιθουσών,  γραφείων  και  τουαλετών  (κιγκλιδώματα  και  ταμπλάδες  – Θα εφαρμοσθεί παραπάνωδιαδικασία).
  • Αναβάθμιση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης γραφείου καθηγητών : Οι υπάρχουσες πρίζες σούκο στο γραφείο των καθηγητών δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών με αποτέλεσμα να έχουν τοποθετηθεί μπαλαντέζες, χωρίς καμία πρόβλεψη, οι οποίες εγκυμονούν κινδύνους, λόγω υπερφόρτισης, γεγονός που απαιτεί την αποκατάσταση της ηλεκτρικής εγκατάστασης τόσο τεχνικά όσο και αισθητικά. Οι εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν είναι : Τοποθέτηση στον υπάρχον ηλεκτρολογικό πίνακα 3 επιπλέον ασφαλειών 10 Α, για την ασφαλέστερη κατανομή του φορτίου. Τοποθέτηση πλαστικού καναλιού 80Χ35 περιμετρικά των τοίχων της αίθουσας, εντός του οποίου θα τοποθετηθούν οι γραμμές τροφοδοσίας των πριζών σούκο (21 τεμάχια)  που θα τοποθετηθούν, για κάλυψη των αναγκών (σύνδεση φωτοτυπικών, εκτυπωτών, Η/Υ κλπ). Αποξήλωση υπαρχουσών μπαλαντεζών  κλπ.
  • Αναβάθμιση δικτύου δεδομένων γραφείου καθηγητών : Είναι αναγκαία η αναβάθμιση και η δημιουργία επιπλέον σταθμών Η/Υ στο γραφείο των καθηγητών, ώστε να μπορούν οι εκπαιδευτικοί να αντλούν εκπαιδευτικό υλικό από διάφορες πηγές, μέσω του διαδικτύου, αλλά και να ενημερώνουν τους γονείς για την φοίτηση και την πρόοδο των παιδιών του, μέσω της πλατφόρμας mySchool, όπως ορίζει η10645/ΓΔ4/ 22 -01 -2018 απόφαση του Υπουργού Παιδείας. Οι εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν είναι : Τοποθέτηση ενός Switch24 θέσεων 10-100-1000 Mbps με οργανωτή καλωδίων εντός RAC. Τοποθέτηση εντός των πλαστικών καναλιών της ηλεκτρικής εγκατάστασης 10 γραμμών μεταφοράς δεδομένων κατηγορίας CAT6. Θα γίνει διαχωρισμός των γραμμών μεταφοράς δεδομένων από τις γραμμές του ρεύματος. Τοποθέτηση 10 πριζών δικτύου. Στις πρίζες αυτές θα συνδεθούν οι υπάρχοντες εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα και Η/Υ. Οι εναπομείναντες θέσεις θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους καθηγητές για σύνδεση στο διαδίκτυο των προσωπικών τους Η/Υ.

1ο Γυμνάσιο Αρτέμιδος :

  • Αναβάθμιση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης γραφείου καθηγητών : Οι υπάρχουσες πρίζες σούκο στο γραφείο των καθηγητών δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών με αποτέλεσμα να έχουν τοποθετηθεί μπαλαντέζες, χωρίς καμία πρόβλεψη, οι οποίες εγκυμονούν κινδύνους, λόγω υπερφόρτισης, γεγονός που απαιτεί την αποκατάσταση της ηλεκτρικής εγκατάστασης τόσο τεχνικά όσο και αισθητικά. Οι εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν είναι : Τοποθέτηση πλαστικού καναλιού 80Χ35 περιμετρικά δύο τοίχων της αίθουσας, εντός του οποίου θα τοποθετηθούν οι γραμμές τροφοδοσίας των πριζών σούκο (12 τεμάχια) που θα τοποθετηθούν, για κάλυψη των αναγκών (σύνδεση  εκτυπωτών, Η/Υ κλπ). Αποξήλωση υπαρχουσών μπαλαντεζών  κλπ.
  • Αναβάθμιση δικτύου δεδομένων γραφείου καθηγητών : Είναι αναγκαία η αναβάθμιση και η δημιουργία επιπλέον σταθμών Η/Υ στο γραφείο των καθηγητών, ώστε να μπορούν οι εκπαιδευτικοί να αντλούν εκπαιδευτικό υλικό από διάφορες πηγές, μέσω του διαδικτύου, αλλά και να ενημερώνουν τους γονείς για την φοίτηση και την πρόοδο των παιδιών του, μέσω της πλατφόρμας mySchool, όπως ορίζει η10645/ΓΔ4/ 22 -01 -2018 απόφαση του Υπουργού Παιδείας. Οι εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν είναι : Τοποθέτηση ενός Switch24 θέσεων 10-100-1000 Mbps με οργανωτή καλωδίων εντός RAC. Τοποθέτηση εντός  των  πλαστικών  καναλιών  της  ηλεκτρικής  εγκατάστασης  6  γραμμών  μεταφοράς δεδομένων κατηγορίας CAT6. Θα γίνει διαχωρισμός των γραμμών μεταφοράς δεδομένων από τις γραμμές του ρεύματος. Τοποθέτηση 6 πριζών δικτύου. Στις πρίζες αυτές θα συνδεθούν οι υπάρχοντες Η/Υ. Οι εναπομείναντες θέσεις θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους καθηγητές για σύνδεση στο διαδίκτυο με τα Laptop που πρόσφατα αγοράσθηκαν για κάλυψη αναγκών του σχολείου ή με τους προσωπικούς τους Η/Υ. Θα  τοποθετηθεί  ένα Switch5 θέσεων  10-100-1000 Mbps στο  χώρο  που  βρίσκονται  οι  Η/Υ μηχανογράφησης του σχολείου (δίπλα από το γραφείο της Δ/ντριας) για μόνιμη σύνδεση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων με το διαδίκτυο. Το κόστος των παραπάνω εργασιών θα καλυφθεί από την ΣΑΤΑ 2019.ΙΙ)

Για την παραλαβή των παραπάνω εργασιών εξουσιοδοτούνται τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής κος Κατραμάδος Σταύρος με αναπληρωτή του τον κο Κατάνια Παύλο μαζί με τον αντίστοιχο Δ/θντή του σχολείου όπως ορίζεται στην υπ’ αριθμ. 13172/17-3-95 κοινή απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας.ΙΙΙ)  Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Δ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Σπάτων –Αρτέμιδος να προβεί στην επιλογή των αναδόχων, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για την πραγματοποίηση των παραπάνω εργασιών καθώς και στην υπογραφή των σχετικών με αυτούς συμφωνητικών. Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 23/2019.