Αναρτήθηκαν τα οριστικά Μητρώα Δικαιούχων και Παρόχων καθώς και οι οριστικοί Πίνακες Αποκλειομένων στο πλαίσιο του Προγράμματος Χορήγησης Επιταγών Θεάματος Χειμερινής Περιόδου 2019-2020.

Οι δικαιούχοι του Μητρώου Δικαιούχων – Ωφελουμένων χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ εισέρχονται στην επιλογή με την ένδειξη «αιτήσεις», όπου απεικονίζονται οι επιταγές τους και το Μητρώο Παρόχων Θεατρικών Επιχειρήσεων με τις προσφερόμενες παραστάσεις.

Στη συνέχεια, για κάθε επιταγή δική τους και των ωφελουμένων τους επιλέγουν την παράσταση που επιθυμούν και εκτυπώνουν τις επιταγές. Για ωφελούμενα παιδιά ηλικίας 3-10 ετών μπορεί να επιλεγεί μόνο παιδική σκηνή. Η επιλογή τους, αφού οριστικοποιηθεί, δεν είναι δυνατόν να αλλάξει.

Θέση χωρίς επιβάρυνση

Η επιταγή εξασφαλίζει την παρακολούθηση της παράστασης σε θέση πλατείας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση εκ μέρους των δικαιούχων. Η κράτηση γίνεται με απευθείας επικοινωνία με τους παρόχους των θεατρικών επιχειρήσεων του Μητρώου, οι οποίοι μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των στοιχείων που θα τους δώσει ο δικαιούχος επιβεβαιώνουν την ύπαρξη επιταγής για τη συγκεκριμένη παράσταση.

Για την ενεργοποίηση της επιταγής και την παρακολούθηση της παράστασης οι δικαιούχοι οφείλουν να προσκομίζουν την επιταγή τους στα ταμεία των θεάτρων και να την προσυπογράφουν.

Οδηγίες

Εισέρχεσθε στο σύστημα χρησιμοποιώντας τους κωδικούς σας. Επιλέγετε “αιτήσεις” και στη συνέχεια επιλέγετε την προβολή της αίτησής σας για το πρόγραμμα χορήγησης επιταγών θεάματος.

Επιλέγετε το πεδίο: “Επιλογή Θεάτρου /Παράστασης“.

Στην οθόνη εμφανίζονται τα θέατρα και οι προσφερόμενες παραστάσεις ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Επιλέγετε την Περιφερειακή Ενότητα και στη συνέχεια το θέατρο και την παράσταση της προτίμησής σας.

Για την επιλεγείσα παράσταση, κάνετε κλικ στα ΑΜΚΑ των μελών, τα οποία επιλέγετε να την παρακολουθήσουν. Στη συνέχεια έχετε δύο επιλογές: είτε ακύρωση /επιστροφή αν δεν θέλετε να δεσμεύσετε θέσεις σε παράσταση είτε ολοκλήρωση της διαδικασίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε αυτό το στάδιο, η ολοκλήρωση της διαδικασίας σημαίνει οριστική επιλογή θεάτρου και παράστασης. Η επιλογή σας αυτή δεν μπορεί να αλλάξει.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής παράστασης έχετε τη δυνατότητα εκτύπωσης των επιταγών.

Επισημαίνεται ότι για ωφελούμενους 3-10 ετών δεν είναι δυνατόν να επιλεγεί κεντρική σκηνή. Οι δικαιούχοι μπορείτε να επιλέγετε παιδικές σκηνές για τον εαυτό σας.

Με την επιταγή θεάματος που έχετε εκτυπώσει μπορείτε να προβείτε σε κράτηση για την παράσταση του θεάτρου που έχετε επιλέξει, κατόπιν συνεννόησης με το θέατρο κατά τη συνήθη διαδικασία. Ο Οργανισμός δεν εμπλέκεται στη διαδικασία κράτησης θέσεων από τους δικαιούχους.

Η κράτηση της θέσης σας θα αποτυπώνεται στο σύστημα της ηλεκτρονικής ενεργοποίησης των επιταγών από τους παρόχους.

Θα πρέπει να προσέρχεστε στα ταμεία 1⁄2 ώρα πριν από τις παραστάσεις, αλλιώς η θέση σας θα μπορεί να διατεθεί αλλού. Στην περίπτωση αυτή η κράτηση θα ακυρώνεται στο σύστημα από τον πάροχο.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μετά από δύο ακυρώσεις κρατήσεων η επιταγή δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικές οδηγίες, καθώς και τους δικαιούχους εδώ http://www.oaed.gr/programma-2019 .