Παρακαλούνται οι γονείς-κηδεμόνες των μαθητών από το 1ο-5ο Δημ. Σχολεία Αρτέμιδος  που θα εγγραφούν στην Α΄ Γυμνασίου να προσέλθουν στο 1ο Γυμνάσιο Αρτέμιδος από 19 έως 21 Ιουνίου 2019 για την ολοκλήρωση  της εγγραφής και τη δήλωση κηδεμονίας των παιδιών τους.

Θα πρέπει να προσκομίσουν μια φωτογραφία του παιδιού κι ένα πιστοποιητικό γέννησης του.