Αρχίζει η ενημέρωση των δημοτών για τα αποχετευτικά έργα στην Ανατολική Αττική καθώς πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΕΥΔΑΠ, των Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδας και της Περιφέρειας Αττικής για την κατασκευή από την ΕΥΔΑΠ του δευτερεύοντος δικτύου ακαθάρτων στους δύο Δήμους και των εξωτερικών διακλαδώσεων για τη σύνδεση των ακινήτων σε αυτό.

Παρόντες ήταν ο Δήμαρχος Σπάτων – Αρτέμιδας κ. Δημήτρης Μάρκου και ο τοπικός Αντιδήμαρχος Αρτέμιδος Χρήστος Σερέτης, ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου κ. Ευαγγελος Μπουρνούς, η Β. Γενική Δ/ντρια Έργων Ανατολικής Αττικής της ΕΥΔΑΠ ΑΕ κ. Γ. Στεφανάκου καθώς και υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας Αττικής, των δύο Δήμων και της Διεύθυνσης Έργων Ανατολικής Αττικής της ΕΥΔΑΠ που είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση του έργου.

stamataki

Ενημέρωση δημοτών

Στη σύσκεψη αποφασίστηκε η ανάληψη δράσεων από κοινού από την ΕΥΔΑΠ και τους Δήμους για την έγκαιρη ενημέρωση των δημοτών αναφορικά με την κατασκευή των έργων και ειδικά των εξωτερικών διακλαδώσεων Οι δημότες θα πρέπει να προετοιμαστούν για την έγκαιρη και έντεχνη κατασκευή των υδραυλικών διατάξεων εντός του ακινήτου τους για τη σύνδεσή τους με το δίκτυο ακαθάρτων. Οι δράσεις αυτές θα περιλαμβάνουν διαδικτυακή αλλά και “πόρτα – πόρτα” ενημέρωση και θα ξεκινήσουν στα μέσα του 2020.

Οι εργολαβίες

Η ΕΥΔΑΠ ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ενέκρινε τα Τεύχη Δημοπράτησης δυο μεγάλων εργολαβιών για την κατασκευή αγωγών μεταφοράς και δικτύων ακαθάρτων στους δύο Δήμους.

Πρόκειται για την εργολαβία Α456 με τίτλο «Κατασκευή Δικτύων Ακαθάρτων και Αγωγών Μεταφοράς Ακαθάρτων σε περιοχές των Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος» προϋπολογισμού δημοπράτησης 63,7 εκ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ και την εργολαβία Α457 με τίτλο «Κατασκευή Δικτύων Ακαθάρτων και Αγωγών Μεταφοράς Ακαθάρτων σε περιοχές του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος» προϋπολογισμού δημοπράτησης 70 εκ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

Και οι δύο αυτές εργολαβίες αποτελούν μέρος (υποέργα) του συνολικού έργου με τίτλο «Συλλογή, επεξεργασία λυμάτων Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδος και επαναχρησιμοποίηση – διάθεση επεξεργασμένων εκροών» συνολικού προϋπολογισμού 240 εκ. ευρώ περίπου, το οποίο χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Συνοχής.

Η αποστολή της προκήρυξης των διαγωνισμών για τις δύο εργολαβίες για την ανάθεση των εργολαβιών στη Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα γίνει εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιανουαρίου.

Επαναχρησιμοποίηση νερού

Στη σύσκεψη δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην επαναχρησιμοποίηση του ανακτημένου νερού από την επεξεργασία των λυμάτων σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και συζητήθηκαν οι επόμενες ενέργειες που δρομολογούνται από πλευράς ΕΥΔΑΠ ΑΕ και Δήμων σε συνεργασία και με την Περιφέρεια Αττικής για την προώθηση της

Ήδη για την επαναχρησιμοποίηση έχει εκπονηθεί από την ΕΥΔΑΠ ο Γενικός Σχεδιασμός (Master Plan) για τον προσδιορισμό των αρδεύσιμων εκτάσεων και των απαιτούμενων έργων και έχει υπογραφεί σύμβαση μεταξύ της ΕΥΔΑΠ και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος εφαρμογής ανακτημένου νερού στο αγρόκτημα του ΓΠΑ στα Σπάτα, το οποίο είναι σε εξέλιξη.

Το ανακτημένο νερό θα διαθέτει την απαιτούμενη ποιότητα για την απεριόριστη άρδευση και αστική – περιαστική χρήση σύμφωνα με σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της αντίστοιχης Ελληνικής νομοθεσίας.