Διαφέρουν οι σταυροί προτίμησης που μπορούμε να βάλουμε στο ψηφοδέλτιο ψηφίζοντας αύριο Κυριακή 21η Μαΐου, ανά εκλογική περιφέρεια, ανάλογα με τον αριθμό των εδρών. Ένας ψηφοφόρος μπορεί να βάλει από 1 έως 4.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται από ένας μέχρι και τρεις βουλευτές, βάζουμε έναν σταυρό.
  • Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται από τέσσερις έως και επτά βουλευτές, βάζουμε μέχρι δύο σταυρούς.
  • Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται από οκτώ έως και δώδεκα βουλευτές, μέχρι τρεις σταυρούς
  • Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται περισσότεροι από δεκατρείς βουλευτές, μέχρι τέσσερις σταυρούς

Στο κάθε εκλογικό κέντρο, θα παρέχεται ενημέρωση για το πόσους σταυρούς θα βάλετε στο ψηφοδέλτιο.

Στις εκλογές 2023 η κατανομή των εδρών ανά εκλογική περιφέρεια έχει αλλαγές σε σχέση με τις εκλογές του 2019.

Για παράδειγμα, στην Α’ Αθηνών το 2019 υπήρχαν 14 έδρες, ενώ στις εκλογές της 21ης Μαΐου, η Α’ Αθηνών θα εκλέξει 13 βουλευτές.

Αναλυτικότερα:

Εκλογές 2023: Πόσους σταυρούς προτίμησης βάζουμε στο ψηφοδέλτιο
Εκλογές 2023: Πόσους σταυρούς προτίμησης βάζουμε στο ψηφοδέλτιο