Στη σημερινή συνεδρίαση του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, εκτός από το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, εκλέχθηκαν και τα 6 από τα 9 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Για την Οικονομική Επιτροπή εκλέχθηκαν, από τον συνδυασμό «Στοχεύουμε Μαζί» ο  Μπασινάς Ιωάννης με 15 ψήφους, ο Φράγκος Διονύσης με 14 ψήφους, ο Φύτρος Αντώνης με 15 ψήφους, από τον συνδυασμό «ΑΝ. Α. Σ. Σ. Α.» η Ραφτοπούλου Άννα με 14 ψήφους, η Φράγκου Ελένη με 14 ψήφους και ο Μάρκου Ιωάννης με 14 ψήφους.

Για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εκλέχθηκαν, από τον συνδυασμό «Στοχεύουμε Μαζί»  η Ιωαννίδου Σπυριδούλα με 14 ψήφους, ο Πανούσης Ευάγγελος με 13 ψήφους, ο Πάσχος Γεώργιος με 13 ψήφους,  από τον συνδυασμό «ΑΝ. Α. Σ. Σ. Α.»  ο Αργυρός Γεώργιος με 14 ψήφους, ο Μποτζιολής Δημήτρης με 14 ψήφους και η Πιτσιγαυδάκη Ειρήνη με 14 ψήφους.

Απομένει να οριστούν τα 3 ακόμα μέλη για την κάθε επιτροπή, από τον Δήμαρχο, ώστε να ξέρουμε την ολοκληρωμένη σύνθεση. Τα μέλη αυτά θα είναι, είτε ο ίδιος ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος και 2 Αντιδήμαρχοι, είτε ένας Αντιδήμαρχος ως Πρόεδρος και 2 ακόμα Αντιδήμαρχοι ως μέλη, όπως προβλέπει ο νόμος.