Έξαρση σημειώνουν οι καταγγελίες δανειοληπτών για τις πρακτικές των εισπρακτικών εταιρειών, οι οποίες με παράνομες μεθόδους τούς παρενοχλούν τόσο στον χώρο εργασίας όσο και στο σπίτι.

Εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένεται νέα νομοθετική ρύθμιση για την αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των εισπρακτικών εταιρειών.

Το σχέδιο που ετοιμάζει η κυβέρνηση βάζει ανώτατο ημερήσιο επιτρεπόμενο πλαφόν τηλεφωνημάτων από τις εισπρακτικές, συμπεριλαμβάνοντας και όσες δεν απαντά ο οφειλέτης, τις αναπάντητες, όριο που όταν μια εταιρεία το ξεπερνά, θα της επιβάλλονται αυστηρά πρόστιμα.

Χιλιάδες οφειλέτες δέχονται επίμονες κλήσεις από εισπρακτικές ακόμη και όταν έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους.

Στην επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε τέσσερις εισπρακτικές εταιρείες προχώρησε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ειδικότερα επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις συνολικού ύψους 46.000 ευρώ σε τέσσερις ανώνυμες εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις («εισπρακτικές εταιρείες») για παραβάσεις του Νόμου 3758/2009.

Οι παραβάσεις αφορούσαν : όχληση οφειλετών πριν την πάροδο των δέκα ημερών από την ημέρα που κατέστη ληξιπρόθεσμη η οφειλή τους, όχληση οφειλετών με κλήσεις σε τηλέφωνο εργασίας, παρέκκλιση από τις εντολές του δανειστή, παραπλανητική πληροφόρηση, επίδειξη προσβλητικής συμπεριφοράς κατά την τηλεφωνική επικοινωνία.

Σημειώνεται ότι σε φλέγον ζήτημα έχει αναδειχθεί η υπόθεση της δράσης των εισπρακτικών εταιρειών, οι οποίες στην προσπάθεια άντλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών ασκούν σκληρές πιέσεις σε υπερχρεωμένους καταναλωτές.

Οι εταιρείες αυτές έχουν κάνει την εμφάνισή τους από το 2009, ωστόσο οι καταγγελίες που αφορούν τις πρακτικές τους έχουν πληθύνει τα τελευταία χρόνια αναδεικνύοντας τη σοβαρότητα του προβλήματος.

Η επιβολή τσουχτερών προστίμων δεν φαίνεται να περιόρισε τη δράση τους, ενώ το νομοθετικό κενό εκμεταλλεύθηκε πληθώρα δικηγορικών γραφείων που δραστηριοποιούνται πλέον στον χώρο.

Οι συμβουλές από την ΕΚΠΟΙΖΩ

Όταν επικοινωνούν μαζί σας εταιρείες ενημέρωσης, θα πρέπει, σύμφωνα με την ΕΚΠΟΙΖΩ :

 • Να σας καλούν 1 φορά ανά δύο ημέρες ή πιο αραιά
 • Να σας καλούν κατά τις εργάσιμες ημέρες 9:00 – 20:00
 • Να εμφανίζεται ο τηλεφωνικός αριθμός κλήσης. Να μην σας καλούν δηλαδή με “απόκρυψη”
 • Ο υπάλληλος της εταιρείας να αναφέρει το ονοματεπώνυμό του, την ιδιότητά του, την επωνυμία της εταιρείας, τον αριθμό μητρώου με τον οποίο έχει καταχωρηθεί στο αρμόδιο Υπουργείο, καθώς και το σκοπό της επικοινωνίας
 • Να σας ενημερώνουν ότι η κλήση καταγράφεται και τα στοιχεία διατηρούνται για 1 έτος. Στη συνέχεια καταστρέφονται, εκτός αν ζητήσει τη διατήρησή τους ο οφειλέτης ή η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, οπότε και πρέπει να παρασχεθούν εντός 10 ημερών. Τα αρχεία αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναντίον σας
 • Να σας καλούν αποκλειστικά και μόνο για ενημέρωση και διαπραγμάτευση των όρων πιθανής ρύθμισης
 • Σε περίπτωση γραπτής επικοινωνίας, να φαίνονται πάνω στο έγγραφο όλα τα στοιχεία της εταιρείας (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ.) και σε καμία περίπτωση να μην χρησιμοποιείται η επωνυμία της τράπεζας

Οι εταιρείες ενημέρωσης απαγορεύεται :

 • Να σας καλούν πριν να περάσουν 10 μέρες από όταν έγινε ληξιπρόθεσμο το ποσό
 • Να σας καλούν για οφειλές που βρίσκονται σε ρύθμιση, όσο καιρό αυτή τηρείται
 • Να εισπράττουν με οποιοδήποτε τρόπο ληξιπρόθεσμες οφειλές
 • Να προβαίνουν σε τηλεφωνικές απειλές, προσβολές, παραπλανητική πληροφόρηση και άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας
 • Να σας δυσφημίζουν στο οικογενειακό/εργασιακό σας περιβάλλον ή να απειλούν ότι θα το κάνουν
 • Να ενοχλούν τα οικεία σας πρόσωπα
 • Να σας καλούν στην εργασία, εκτός και αν είναι το μοναδικό τηλέφωνο που έχετε δηλώσει για επικοινωνία
 • Να παριστάνουν ότι είναι υπάλληλοι της τράπεζας, δικηγόροι, δικαστικοί επιμελητές κλπ
 • Να αναθέτουν σε άλλη εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο, εκτός των υπαλλήλων τους, την ενημέρωσή σας για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές
 • Να αναθέτουν σε δικηγόρους και δικαστικούς επιμελητές τη δικαστική διεκδίκηση της οφειλής
 • Να σας επιβαρύνουν με έξοδα
 • Να σας επισκέπτονται κατ’ ιδίαν