Ειδική Παιδαγωγός (MSc, Phd Candidate) με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνει την καθημερινή μελέτη ή / και ειδικό μαθησιακό πρόγραμμα μαθητών Δημοτικού / Γυμνασίου.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6978 969840.

stamataki