stamataki

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δυο (2) ατόμων στο ΝΠΔΔ Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων- Αρτέμιδος «Η ΑΡΤΕΜΙΣ», που εδρεύει στα Σπάτα της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής

ΥΕ Εργάτη/τρια για την συντήρηση και επισκευή των αθλητικών εγκαταστάσεων – 1 άτομο

stamataki

ΥΕ Γενικών Καθηκόντων – 1 άτομο

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (athlspa1@yahoo.gr), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠΔΔ Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων –Αρτέμιδος «Η ΑΡΤΕΜΙΣ», Βασ. Παύλου 108 & Φλέμινγκ, Τ.Κ. 19004 Σπάτα Αττικής, απευθύνοντάς την στην Γραμματεία του ΝΠΔΔ υπόψιν κας Κωνσταντίνας Λαβδού (τηλ. Επικοινωνίας 2106633290).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές

Δείτε παρακάτω την προκήρυξη και τα απαραίτητα δικαιολογητικά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ