Πάντα δίπλα στους δημότες και με γνώμονα την ανάπτυξη της περιοχής μας, ο επικεφαλής της Δύναμη Ανάπτυξης και Δημοτικός Σύμβουλος Ραφήνας-Πικερμίου, καθηγητής Ανδρέας Βασιλόπουλος, ενημερώνει έγκαιρα για δύο νέες προσκλήσεις χρηματοδότησης, για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020.

Οι προσκλήσεις απευθύνονται σε αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία, με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των αλιευτικών επιχειρήσεων και τη βελτίωση της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας.

Η χρηματοδότηση φτάνει στο 50% καλύπτοντας πολλές δαπάνες (από δαπάνες για ψυκτικούς χώρους μέχρι αγορά φορτηγού), ενώ μπορούν να φτάσουν μέχρι και το 80% υπό προϋποθέσεις (π.χ. μικρό σκάφος).

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά τη Δευτέρα 2/9/2019 με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 15/11/2019. Δείτε τις προσκλήσεις καθώς και όλες τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας στα παρακάτω links:

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο γραφείο της Δύναμης Ανάπτυξης, στο τηλέφωνο 210 8056325.