Η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου μας και για διευκόλυνση των δημοτών θα συνεχίσει να δέχεται δηλώσεις ιδιοκτησίας των ενδιαφερομένων για την Πράξη Εφαρμογής της Π.Ε. 12 και τμήματα των Π.Ε. 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14 της Δ.Ε. Αρτέμιδος έως και 29/07/2022 από 08.30 – 13.00.
Οι δηλώσεις θα υποβάλλονται στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τοπικού Συμβουλίου Δ.Ε. Αρτέμιδος, Λ. Βραυρώνος 5η στάση.

Αιτούμενα δικαιολογητικά:

1) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
2) Τίτλοι ιδιοκτησίας
3) Πρόσφατο έγκυρο κτηματολογικό φύλλο και απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος
4) Οικοδομική άδεια, τοπογραφικό διάγραμμα, βεβαίωση οικοδομησιμότητας κ.λ.π.

Τηλ. επικοινωνίας : 22940.47216
e-mail : ggeorgakis@spata-artemis.gr