Συνεχίζεται από την υπηρεσία πρασίνου του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος η αποψίλωση δέντρων σε προαύλια σχολικών κτηρίων για την ασφαλή διατήρηση και συντήρησή τους.

Η αρμόδια υπηρεσία έχει εξετάσει την κατάσταση των δέντρων και λαμβάνοντας υπόψη την οικολογική και αισθητική σημασία τους, προχώρησε στις ανάλογες ενέργειες οι οποίες πραγματοποιούνται μόνο Σαββατοκύριακα για την ασφάλεια των μαθητών και εκπαιδευτικών.