Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η  διδακτέα-εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ’ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ και των Πρότυπων ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2023-2024.