Ορίστηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο.

Πρόεδρος ορίστηκε ο Κατραμάδος Σταύρος, Αντιπρόεδρος ο Πάσχος Γιώργος και μέλη :

Ιωαννίδου Σπυριδούλα

Ζώης Βασίλειος

Μαργέτης Αθανάσιος

Λάμπρου Παναγιώτης

Αργυρός Φίλιππος

Ροζάνης Δημήτριος

Στεφανόπουλος Βασίλειος

Νικολαΐδης Νικόλαος

Άνδροβικ Βαγγέλης ή Λικάι Εράλντο (πρόεδροι 15μελών συμβουλίων 1ου Λυκείου Σπάτων και 1ου Λυκείου Αρτέμιδος αντίστοιχα)

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος, με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Σπάτων − Αρτέμιδος» συμπεριλαμβάνει όλα τα σχολεία Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή όλα τα Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου.

Καθώς έχουν υπάρξει αλλαγές στην σχετική νομοθεσία, θα επανέλθουμε με αναλυτικό άρθρο για τον τρόπο λειτουργίας της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.