Δύο νέες προκηρύξεις για την κάλυψη συνολικά 567 μόνιμων θέσεων αναμένεται να εκδώσει το ΑΣΕΠ μέσα στο επόμενο διάστημα και το αργότερο μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου 2020.

Ειδικότερα:

Α) Πλήρες αίτημα για την πρόσληψη 167 μονίμων υπαλλήλων έχει αποστείλει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο ΑΣΕΠ και η σχετική προκήρυξη από την Ανεξάρτητη Αρχή αναμένεται να αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση. Η προκήρυξη θα βγει στον «αέρα» στα τέλη Δεκεμβρίου ή στις αρχές Ιανουαρίου.

Θα προσληφθεί προσωπικό τριών βαθμίδων εκπαίδευσης: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ.  Οι βασικές ειδικότητες, σύμφωνα με πληροφορίες  θα είναι:

ΠΕ Γεωπόνων

ΠΕ Γεωπόνων (φυτικής παραγωγής)

ΠΕ Κτηνιάτρων

ΠΕ Ιχθυολόγων

ΠΕ Οικονομικού

ΠΕ Πληροφορικής

ΔΕ Γεωργικού – Κτηνοτροφικού

ΔΕ Προσωπικού Η/Υ

ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού

Β) Νέα προκήρυξη για την πρόσληψη 400 μονίμων συνοριοφυλάκων που επεξεργάστηκε το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αναμένεται να βγει από το ΑΣΕΠ στα τέλη Δεκεμβρίου ή το αργότερο το πρώτο 15ημερο του Ιανουαρίου.

Με τη νέα προκήρυξη θα προσληφθούν 400 συνοριοφύλακες σε μόνιμες θέσεις για να ενισχύσουν κατά βάση οι υπηρεσίες του Έβρου. Ο διαγωνισμός αναμένεται να γίνει στα πρότυπα της πρόσφατης προκήρυξης για την πρόσληψη των ειδικών φρουρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες:

Θα υπάρχουν όρια ηλικίας για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό

Θα συμμετέχουν υποψήφιοι με χρήση απολυτηρίου Λυκείου

Έξτρα μοριοδότηση θα αποφέρει η υπηρεσία στις Ειδικές Δυνάμεις

Απαραίτητη γνώση ξένης γλώσσας και άδεια οδήγησης