Ποιοί είναι οι δρόμοι που θα κατασκευαστούν άμεσα στην Αρτέμιδα και τα Σπάτα.

Όπως είχαμε ενημερώσει με προηγούμενο άρθρο μας υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή νέων οδών με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής στην Αρτέμιδα και τα Σπάτα.

Σύμφωνα με τη μελέτη που είχε κατατεθεί για την εύρεση αναδόχου του έργου, οι δρόμοι που θα φτιαχτούν αφορούν οδούς που βρίσκονται σε περιοχές με κυρωμένη πράξη εφαρμογής και  είναι οι παρακάτω.

Στην Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδος πρόκειται να κατασκευαστούν οι εξής οδοί στην 5η Πολεοδομική Ενότητα (κυρωμένη πράξη εφαρμογής) :

 • OΔΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ μεταξύ O.T. Γ411 και Ο.Τ. Γ408,Γ409 και O.T. Γ411 και εκτός σχεδίου μήκους περίπου 155 m.
 • ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ μεταξύ O.T. Γ411,Γ430,Γ431,Γ432 και εκτός σχεδίου μήκους περίπου 445m.
 • ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ μεταξύ Ο.Τ. Γ431 και Ο.Τ. Γ432 μήκους περίπου 120 m.
 • ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΗΡΩΩΝ μεταξύ Ο.Τ. Γ430 και Ο.Τ. Γ431 μήκους περίπου 175 m.
 • ΕΛΕΝΗΣ μεταξύ Ο.Τ. Γ430 και Ο.Τ. Γ411 μήκους περίπου 205m.
 • ΔΑΣΟΥΣ μεταξύ Ο.Τ. Γ407,Γ410 και Ο.Τ. Γ408,Γ409 μήκους περίπου 380m.
 • Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ μεταξύ O.T. Γ409 και εκτός σχεδίου μήκους περίπου 320m.
 • ΡΟΥΜΕΛΗΣ μεταξύ Ο.Τ. Γ398,Γ397 και Ο.Τ. Γ399,Γ401,Γ401Α μήκους περίπου 340m.
 • OΔΟΣ 33 μεταξύ O.T. Γ338,Γ337,Γ375 και Ο.Τ. 336,Γ373,Γ337 μήκους περίπου 440 m.
 • ΑΝΩΝΥΜΗ μεταξύ Ο.Τ. Γ404 και Ο.Τ. Γ405 μήκους περίπου 45m.
 • ΑΝΩΝΥΜΗ μεταξύ Ο.Τ. Γ402 και Ο.Τ. Γ403 μήκους περίπου 40m.
 • ΑΝΩΝΥΜΗ μεταξύ Ο.Τ. Γ390 και Ο.Τ. Γ389 μήκους περίπου 50m.
 • ΚΡΗΤΗΣ μεταξύ O.T. Γ405,Γ407,Γ408,Γ409 και εκτός σχεδίου μήκους περίπου 240m.
 • ΑΝΩΝΥΜΗ μεταξύ Ο.Τ. Γ407 και Ο.Τ. Γ410 μήκους περίπου 50m.
 • ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ μεταξύ O.T. Γ412,Γ429 και Ο.Τ. 413,Γ428 μήκους περίπου 360m.
 • ΝΑΞΟΥ μεταξύ O.T. Γ413,Γ428 και Ο.Τ. 414,Γ427 μήκους περίπου 370m.
 • ΑΝΩΝΥΜΟΣ μεταξύ Ο.Τ. Γ414,Γ427 και Ο.Τ. Γ415,426 μήκους περίπου 370m.
 • ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ μεταξύ Ο.Τ. Γ416,Γ425 και Ο.Τ. Γ417,424 μήκους περίπου 365m.
 • ΘΡΑΚΗΣ μεταξύ Ο.Τ. Γ417,Γ424 και Ο.Τ. Γ418,423 μήκους περίπου 350m.
 • ΟΔΟΣ 50 μεταξύ Ο.Τ. Γ330,Γ304 και Ο.Τ. Γ329,305 μήκους περίπου 365m.
 • ΟΔΟΣ 48 μεταξύ Ο.Τ. Γ326,Γ308 και Ο.Τ. Γ325,309 μήκους περίπου 370m.
 • ΟΔΟΣ 46 μεταξύ Ο.Τ. Γ324,Γ311,Γ310 και Ο.Τ. Γ323,312 μήκους περίπου 370m.
 • ΑΝΩΝΥΜΗ μεταξύ Ο.Τ. Γ319 και Ο.Τ. Γ315 μήκους περίπου 55m.
 • ΟΔΟΣ 62 μεταξύ Ο.Τ. Γ320,Γ319,Γ315 και Ο.Τ. Γ318ΚΧ,Γ316 μήκους περίπου 410m.
 • ΟΔΟΣ 42 μεταξύ Ο.Τ. Γ350,Γ349, Γ318ΚΧ και Ο.Τ.Γ352,Γ352,Γ317 μήκους περίπου 630m.
 • ΑΝΩΝΥΜΗ μεταξύ Ο.Τ. Γ317 και Ο.Τ. Γ316 μήκους περίπου 40m.
 • ΑΝΩΝΥΜΗ μεταξύ Ο.Τ. Γ320 και Ο.Τ. Γ319 μήκους περίπου 35m.
 • ΟΔΟΣ 5 μεταξύ Ο.Τ. Γ372,Γ369,Γ368,Γ364,Γ363 και Ο.Τ. Γ371,Γ370,Γ367,Γ366,Γ365 μήκους περίπου 225m.
 • ΑΝΩΝΥΜΗ μεταξύ Ο.Τ. Γ388 και Ο.Τ. Γ389 μήκους περίπου 45m.
 • ΚΑΛΙΡΡΟΗΣ μεταξύ Ο.Τ. Γ382,Γ383,Γ379 και Ο.Τ. Γ386,Γ385,Γ384 Κ.Χ. μήκους περίπου 200m.

Στην Δημοτική Ενότητα Σπάτων πρόκειται να κατασκευαστούν οι εξής οδοί στην Πολεοδομική Ενότητα 1 & 4 ( Μυκηναϊκοί Τάφοι – Γήπεδο), κυρωμένη πράξη εφαρμογής :

 • ΑΝΩΝΥΜΗ μεταξύ Ο.Τ. Δ241 και Ο.Τ. Δ243 μήκους περίπου 150m.
 • ΑΝΩΝΥΜΗ μεταξύ Ο.Τ. Δ245 και Ο.Τ. Δ242 μήκους περίπου 45m.
 • ΑΝΩΝΥΜΗ μεταξύ Ο.Τ. Δ240 και Ο.Τ. Δ242 μήκους περίπου 65m.
 • ΑΝΩΝΥΜΗ μεταξύ Ο.Τ. Δ240 και Ο.Τ. Δ239 μήκους περίπου 70m.
 • ΑΝΩΝΥΜΗ μεταξύ Ο.Τ. Δ238,Δ239 και Ο.Τ. Δ235,Δ237 μήκους περίπου 140m.
 • ΑΝΩΝΥΜΗ μεταξύ Ο.Τ. Δ236 και Ο.Τ. Δ237 μήκους περίπου 70m.
 • ΑΝΩΝΥΜΗ μεταξύ Ο.Τ. Δ233,Δ234 και Ο.Τ. Δ235,Δ237 μήκους περίπου 160m.
 • ΑΝΩΝΥΜΗ μεταξύ Ο.Τ. Δ233 και Ο.Τ. Δ232 μήκους περίπου 80m.
 • ΑΝΩΝΥΜΗ μεταξύ Ο.Τ. Δ230 και Ο.Τ. Δ232 μήκους περίπου 45m.
 • ΑΝΩΝΥΜΗ μεταξύ Ο.Τ. Δ226,Δ227,Δ228,Δ229,Δ230 και Ο.Τ. Δ231,Δ225 μήκους περίπου 220m.
 • ΑΝΩΝΥΜΗ μεταξύ Ο.Τ. Δ231 και Ο.Τ. Δ225 μήκους περίπου 70m.
 • ΑΝΩΝΥΜΗ μεταξύ Ο.Τ. Δ233,Δ224 και Ο.Τ. Δ225 μήκους περίπου 100m.
 • ΑΝΩΝΥΜΗ μεταξύ Ο.Τ.Δ245,Δ242,Δ239,Δ237,Δ236,Δ,233,Δ232,Δ230,Δ231,Δ225, Δ224 και εκτός σχεδίου μήκους περίπου 800m.
 • ΑΝΩΝΥΜΗ μεταξύ Ο.Τ. Δ220 και Ο.Τ. Δ224 μήκους περίπου 100m.

Σύμφωνα πάντα με τη σχετική μελέτη οι εργασίες οι οποίες θα πραγματοποιηθούν είναι εκσκαφές, καθαιρέσεις, υποβάσεις – βάσεις οδοστρωσίας, ασφαλτική προεπάλειψη, ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας. Επιπλέον κατασκευή ρείθρων , πεζοδρομίων σε ορισμένα σημεία. Για την απορροή των ομβρίων υδάτων δεν απαιτούνται επιπλέον έργα, καθ’ όσον αυτή θα γίνεται επιφανειακά, όπως σήμερα, βοηθούμενη από το ανάγλυφο του εδάφους.

Σύμφωνα με τη σύμβαση, η οποία υπογράφηκε στις 11 Οκτωβρίου 2019, ο εργολάβος θα πρέπει να έχει ξεκινήσει τα έργα το αργότερο μέχρι 30 ημέρες από την υπογραφή και η συνολική προθεσμία για την ολοκλήρωση και παράδοση του έργου ορίζεται σε 12 μήνες, μέχρι δηλαδή 11 Οκτωβρίου 2020.