Τον 10ο Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας διοργανώνει η Εθνική Τράπεζα, με στόχο να αναδείξει και να επιβραβεύσει πρωτότυπες ιδέες βασισμένες στις νέες τεχνολογίες και να προωθήσει την καινοτομία στην Ελλάδα. Ο Διαγωνισμός, ο οποίος αποτελεί δράση του προγράμματος NBG Business Seeds​ για τη στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, αποσκοπεί στην ενίσχυση και τη στήριξη της δημιουργικότητας, ειδικά των νέων, και στην καλλιέργεια κουλτούρας καινοτομίας.

Σκοπός του Διαγωνισμού είναι να αναδείξει και να επιβραβεύσει τις πρωτότυπες ιδέες που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη πρωτοπόρων συστημάτων και εφαρμογών βασισμένων σε νέες τεχνολογίες, στην ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο σχεδιασμό των προϊόντων και υπηρεσιών, στην εξάπλωση της χρήσης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και γενικότερα στην προώθηση της καινοτομίας στην Ελλάδα.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική με αντικείμενο που εντάσσεται σε μία από τις παρακάτω Θεματικές Ενότητες:

  • Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα: Οι συμμετοχές της παρούσας ενότητας έχουν ως αντικείμενο την Ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων: τραπεζικός, εμπορικός, τουριστικός, αγροτικός, ναυτιλιακός, μεταφορικός, εκδοτικός, τεχνολογικός κτλ. Ενδεικτικά, περιλαμβάνονται εργασίες και υπηρεσίες όπως: τα ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shops), οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι (e-catalogues), οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες (e-auctions), οι ηλεκτρονικές προμήθειες (e-procurement), η ηλεκτρονική χρηματοοικονομική εφοδιαστική αλυσίδα (e-financial supply chain), οι ηλεκτρονικές αγορές (e-marketplaces), τα εναλλακτικά τραπεζικά δίκτυα (Mobile Banking, Internet Banking, ATM κ.λπ.) εξυπηρέτησης ηλεκτρονικών συναλλαγών, πληρωμών καθώς και αυτοματοποιημένων πληρωμών μέσω τραπεζικών λογαριασμών, προς νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
  • Περιβάλλον και Τεχνολογία: Οι συμμετέχοντες στην παρούσα ενότητα καλούνται να αναπτύξουν τεχνολογικές ιδέες και εφαρμογές οι οποίες θα είναι φιλικές προς το περιβάλλον και θα έχουν ως σκοπό τον περιορισμό της ρύπανσης, την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, την εξοικονόμηση ενέργειας και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
  • Πολιτισμός και Τεχνολογία: Οι συμμετέχοντες στην παρούσα ενότητα καλούνται να αναπτύξουν καινοτόμες τεχνολογικές ιδέες και εφαρμογές οι οποίες θα προάγουν τον πολιτισμό και θα έχουν ως σκοπό την υλοποίηση ενεργειών: (α) Ενημέρωσης σχετικά με πολιτιστικούς φορείς (μουσεία, γκαλερί, σχολές κτλ.), (β) Καταγραφής, διακίνησης, αποτύπωσης, αρχειοθέτησης, επεξεργασίας πολιτιστικών δεδομένων (εικόνες, ήχος, κείμενα) και (γ) Λειτουργίας, οργάνωσης και διαχείρισης πολιτιστικών οργανισμών και δρώμενων.

Ο Διαγωνισμός Καινοτομίας & Τεχνολογίας θα διεξαχθεί σε τρεις φάσεις. Στην πρώτη φάση του Διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους από τις 10/07/2019 μέχρι και τις 10/10/2019 στις 15.00.

Στην πρώτη φάση του Διαγωνισμού θα προκριθούν, από όλες τις θεματικές ενότητες, οι 20 προτάσεις με την υψηλότερη βαθμολογία. Στη δεύτερη φάση του Διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους από τον Δεκέμβριο του 2019 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2020. Στη δεύτερη φάση του Διαγωνισμού θα προκριθούν, από όλες τις θεματικές ενότητες, οι 10 προτάσεις με την υψηλότερη βαθμολογία. Οι ακριβείς ημερομηνίες της τελικής παρουσίασης των προτάσεων στην επιτροπή αξιολόγησης, της ανακοίνωσης των επιτυχόντων και της τελετής βράβευσης (που αφορούν την τρίτη φάση του Διαγωνισμού) θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο από την Τράπεζα μέσω της ιστοσελίδας του Διαγωνισμού.

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Πειραιά, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Πολυτεχνείο Κρήτης

Πέρα από τη διαγωνιστική φάση και τη βράβευση των προτάσεων μέσα από τον ετήσιο Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας, έμφαση δίνεται στην υποστήριξη της υλοποίησης επιλεγμένων προτάσεων που έχουν διακριθεί μέσα από τις δράσεις του προγράμματος NBG Business Seeds​. Έμφαση δίνεται στην καθοδήγηση (mentoring) των ομάδων και από έμπειρα στελέχη της Εθνικής Τράπεζας, με επαγγελματική εμπειρία άνω των είκοσι ετών και σε διαφορετικούς κλάδους, που προτείνουν στοχευμένες λύσεις για τη βελτίωση κάθε καινοτόμου προσπάθειας.

Σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, εκπρόσωποι επιλεγμένων προτάσεων θα παρακολουθήσουν προγράμματα εκπαίδευσης σε θέματα επιχειρηματικότητας και λαμβάνουν δωρεάν υπηρεσίες και προϊόντα της Amazon και του Facebook.

Επίσης, για την οικονομική στήριξη εταιρειών, προβλέπονται στοχευμένες δράσεις οικονομικής στήριξης σε συνεργασία με τον οργανισμό The People’s Trust, δράσεις δανεισμού και συμμετοχής στο μετοχικό τους κεφάλαιο καθώς και δράσεις καθοδήγησης και δικτύωσης σε συνεργασία με τη Google, Grant Thornton, Watson, Farley & Williams, Israel Advanced Technology Industries (IATI), Ελληνο-Αμερικάνικο Εμπορικό Επιμελητήριο, Census, ΜcKinsey, KEMEΛ, Endeavor Greece, InnoEnergy, KiNNO, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και το Ίδρυμα Ωνάση.​

Αναλυτικές πληροφορίες για τον Διαγωνισμό διατίθενται στην ιστοσελίδα www.nbg.gr/competition  καθώς επίσης και στο Facebook www.facebook.com/ibanknbg  και στο youtube www.youtube.com/ibanknbg .