Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επανεκκίνηση της πλατφόρμας δήλωσης στους δήμους των «ξεχασμένων» τετραγωνικών αλλά και για τη διόρθωση λαθών. Η διάταξη του υπουργείου Εσωτερικών έχει ψηφιστεί και η πλατφόρμα, όταν ανοίξει, θα παραμείνει μέχρι την 30η Ιουνίου.

Η δήλωση θα γίνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://tetragonika.govapp.gr. Όσοι την χρησιμοποιήσουν θα απαλλαγούν πλήρως από αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών φόρων και δημοτικών τελών, προστίμων και προσαυξήσεων για το διάστημα προ του 2020.

Η υποβολή της δήλωσης, όμως, συνοδεύεται με προσαύξηση 20% στα οφειλόμενα τέλη της περιόδου από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι την ημέρα της υποβολής της δήλωσης. Η πληρωμή θα γίνει σε 24 δόσεις.