Κατά την εργάσιμη ημέρα της Τρίτης 7 Φεβρουαρίου 23, λόγω εξέλιξης του καιρικού φαινομένου «ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ» εξαιτίας της οποίας καθίσταται δυσχερής η πρόσβαση στο Κτηματολογικό Γραφείο Μαραθώνα (με έδρα το Καπανδρίτι), οι εργασίες υποβολής αιτήσεων για την καταχώριση εγγραπτέων πράξεων (διά ζώσης και ηλεκτρονικές υπηρεσίες), για την έκδοση και παραλαβή πιστοποιητικών (διά ζώσης), καθώς και της έρευνας (διά ζώσης) των τηρούμενων στοιχείων και αρχείων στην προαναφερόμενη υπηρεσία. αναστέλλονται καθ’όλη τη διάρκεια της ίδιας εργάσιμης ημέρας.