Ο Αγιασμός του 2ου Γενικού Λυκείου Αρτέμιδος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου στις 09:00 π.μ.

Παρακαλούνται οι μαθητές να διαθέτουν τσάντες για την παραλαβή των βιβλίων.