Εγκύκλιο απέστειλε η Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης Τοπικής αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, με αριθμό 93 και τίτλο «Ενημέρωση για την εγκατάσταση των νέων αρχών στους Δήμους» δίνεται ένα χρονοδιάγραμμα σχετικά με τις ενέργειες για την ομαλή συγκρότηση των οργάνων διοίκησης και για τη λειτουργία των δήμων.

Το χρονοδιάγραμμα φαίνεται στον πίνακα :

Έτσι, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι η συνεδρίαση για την εκλογή Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου και ώρα 17.00. Περιμένουμε και την επίσημη πρόσκληση για την επιβεβαίωση.