Το ΙΚΥ (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών)  ενέκρινε την πρόταση των καθηγητών του 2ου Γυμνασίου και του 1ου Λυκείου Αρτέμιδος για επιμόρφωση εκπαιδευτικών των εν λόγω σχολείων.

Για το 2ο Γυμνάσιο εγκρίθηκε η επιμόρφωση 5 εκπαιδευτικών στη Ρώμη, το Πάσχα του 2020 με βαθμολογία 95/100. Την πρόταση επεξεργάστηκαν και συνέθεσαν η Διευθύντρια του Γυμνασίου, κυρία Γούναρη και οι υποδιευθύντριες κυρίες Μίχου και Παντελοπούλου. Το θέμα της επιμόρφωσης είναι «Εκπαιδευτικοί σε νέους ρόλους (μέντορα, ψυχολόγου, διαμεσολαβητή) σε μια ολιστική προσέγγιση στη διδασκαλία και στη μάθηση». Η επιμόρφωση θα γίνει στην infol. Στην επιστροφή θα γίνει διάχυση των νέων ιδεών στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς με ημερίδα.

stamataki
vivliopoleio

Για το 1ο Λύκειο εγκρίθηκε η επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη Βαρκελώνη. Την πρόταση συνέθεσαν και επεξεργάστηκαν οι καθηγήτριες Κοντογιώργη και Παπαδοπούλου Όλγα. Το θέμα της επιμόρφωσης είναι «Από το Εμείς και οι Άλλοι στο Όλοι  Μαζί: Η πρόκληση του  πολυπολιτισμικού σχολείου».

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ). Το πρόγραμμα Erasmus+ δομείται σε 3 βασικές Δράσεις (Key Actions) για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία οι οποίες είναι : 1. Βασική Δράση 1 (KA1/ΒΔ1): Κινητικότητα των ατόμων 2. Βασική Δράση 2 (ΚΑ2/ΒΔ2): Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών 3. Βασική Δράση 3 (KA3/ΒΔ3): Ενίσχυση σε θέματα μεταρρυθμίσεων πολιτικής

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών είναι η Εθνική Μονάδα Συντονισμού του προγράμματος Erasmus+.

Βασική Δράση 1- Κινητικότητα

Αυτή η βασική Δράση του προγράμματος, περιλαμβάνει σχέδια που διαχειρίζονται τόσο οι Εθνικές Μονάδες όσο και ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Education Audiovisual and Culture Executive Agency).

Τα σχέδια κινητικότητας παρέχουν στους δικαιούχους τη δυνατότητα να μετακινούνται σε μια άλλη συμμετέχουσα χώρα, με σκοπό να σπουδάσουν, να δουλέψουν, να διδάξουν, να εκπαιδεύσουν και να αναπτύξουν επαγγελματικά προσόντα και δεξιότητες.

Δυνατότητες κινητικότητας παρέχονται σε : Εκπαιδευτικό Προσωπικό: (σχολεία, ανώτατη εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, εκπαίδευση ενηλίκων): συμμετοχή σε κύκλους κατάρτισης, σεμινάρια, εκπαιδευτικές αποστολές, κλπ. Φοιτητές: για περιόδους σπουδών ή πρακτικής άσκησης. Επαγγελματική μαθητεία για σπουδαστές και μαθητευόμενους στην αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Οι νέοι έξω από το εκπαιδευτικό σύστημα: για εθελοντικές δραστηριότητες (ατομικά ή σε ομάδες). Επαγγελματική ανάπτυξη και κατάρτιση για προσωπικό σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας.