επιδομα 800 ευρω για ατομικες επιχειρησεις

Μέχρι την Παρασκευή 24 Απριλίου έχουν περιθώριο οι επαγγελματίες που πλήττονται από τα μέτρα για τη μη εξάπλωση του κορονοϊού να υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για να εισπράξουν το επίδομα των 800 ευρώ.

Δικαιούχοι είναι επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν πληγεί από την τρέχουσα κρίση λόγω κορονοϊού (βάσει ΚΑΔ), εφόσον απασχολούν έως 5 άτομα ή είναι αυταπασχολούμενοι.
Η αποζημίωση των 800 ευρώ καλύπτει διάστημα 45 ημερών και συγκεκριμένα από την 17η Μαρτίου έως την 30η Απριλίου.

Επίσης, είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο ενώ δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Το ποσό θα καταβληθεί από την ΑΑΔΕ στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ της δικαιούχου που δηλώνεται στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet. Μάλιστα με τροπολογία η οποία θα κατατεθεί αυτή την εβδομάδα, διευρύνεται ο αριθμός των επιχειρήσεων που δικαιούνται τα 800 ευρώ καθώς αίτηση θα μπορούν να υποβάλλουν το επόμενο διάστημα και όσες επιχειρήσεις απασχολούν από 6 έως 20 άτομα.

Οδηγίες για την υποβολή της αίτησης

1. Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί μέσω της πλατφόρμας mybusinesssupport στην διεύθυνση: https://www.aade.gr/mybusinesssupport. Προσοχή: καταληκτική ημερομηνία είναι η 24η Απριλίου

2. Από την ίδια πλατφόρμα γίνονται οι αιτήσεις και για την επιστρεπτέα προκαταβολή και για την αποζημίωση ειδικού σκοπού. Θα επιλέξετε “υποβολή αίτηση στην αποζημίωση ειδικού σκοπού.

3. Εμφανίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί κάποιος

4. Η εφαρμογή του Taxis κάνει έλεγχο για το αν έχει δηλωθεί IBAN στο Taxisnet. Αν όχι βγαίνει αυτομάτως ειδοποίηση ότι θα πρέπει να εισέλθει ο ενδιαφερόμενος στην εφαρμογή δήλωσης του επαγγελματικού λογαριασμού προκειμένου να κάνει τη σχετική δήλωση.

Οι προϋποθέσεις:

Να είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενος, ιδιοκτήτης ατομικής επιχείρησης ή προσωπικής εταιρείας, εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας.

Να έχει έδρα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα

Να απασχολεί από κανέναν μέχρι και πέντε εργαζόμενους (προς το παρόν καθώς το όριο θα αυξηθεί στα 20 άτομα)

Ο δηλωμένος στις 20 Μαρτίου στο φορολογικό μητρώο κύριος ή δευτερεύων ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα το 2018, να περιλαμβάνεται στον πίνακα της Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Να έχει υποβληθεί μέχρι και τις 20 Μαρτίου, δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018 με ακαθάριστα έσοδα μεγαλύτερα του μηδενός.

Να έχουν υποβληθεί μέχρι και τις 16/04/2020 όλες οι δηλώσεις ΦΠΑ για τις φορολογικές περιόδους από 1/1/20187 μέχρι και 29/02/2020

Να μην είναι η επιχείρηση σε αδράνεια από την 1/4/2019 μέχρι 16/04/2020 (σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ 39162/16.04.2020)

Να πρόκειται για επιχείρηση που έχει δηλώσει έναρξη εργασιών μέχρι τις 31/03/2019. Επίσης να μην έχουν υποβληθεί μέχρι και τις 16/04/2020 πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ με μηδενικές εκροές για όλες τις φορολογικές περιόδους από την 01/04/2019 έως και τις 29/02/2020.

Να μην έχει ανασταλεί η χρήση του ΑΦΜ της επιχείρησης για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

Ως 10ος όρος μπαίνει η επιστροφή της αποζημίωσης των 800 ευρώ αν μέχρι και τις 30/04 η επιχείρηση καταγγείλει συμβάσεις εργασίας εργαζομένων της που έχουν τεθεί σε αναστολή ή αν δεν διατηρήσει τον αριθμό θέσεων εργασίας.