Συνεδριάζει την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019 η οικονομική επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, σύμφωνα με την πρόσκληση που αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου.

Η τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Λεωφ. Βασ. Παύλου & Δημ. Χρ. Μπέκα στις 9 το πρωί και τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

stamataki
  1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίησης Τ.Π.Ε. έτους 2019.
  2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης οικονομικών στοιχείων του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, μηνός Αυγούστου 2019.
  3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 2ου πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για το έργο: «Αποκατάσταση φθορών οδικού δικτύου» του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.
  4. Λήψη απόφασης για: α) Έγκριση της υπ’ αριθ. 107/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού – εξαρτημάτων κλπ», β) Επιλογή τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας, γ) Κατάρτιση των όρων διακήρυξης και δ) Επιλογή του κριτηρίου.
  5. Λήψη απόφασης για: α) Έγκριση της υπ’ αριθ. 109/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για την υπηρεσία με τίτλο «Ασφάλιση Οχημάτων Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος», β) Επιλογή τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας, γ) Κατάρτιση των όρων διακήρυξης, και δ) Επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης.
  6. Λήψη απόφασης για: α) Έγκριση της υπ’ αριθ. 110/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής για την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Κοινωνικών Δομών Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος», β) Επιλογή τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας, γ) Κατάρτιση των όρων διακήρυξης, δ) Επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης και ε) Ορισμό επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

Υπενθυμίζουμε πως όλες οι συνεδριάσεις είναι ανοικτές για τους δημότες που θέλουν να παρακολουθήσουν.